Přípustné dokumenty

OBSAH

Startovací bod pro pro všechny zaručovatele a pro všechny účely:

Úvod

Tato stránka je diskusí o tom, které z předložených dokladů jsou přípustné a platné. Rozlišujeme primární a sekundární doklady. Primární doklad je vládou vydaný (úřední) dokument s fotografií, jménem a datem narození. Je považován za silný důkaz totožnosti osoby, a má aspoň částečnou odolnost proti jednoduchým typům falšování, jako jsou barevné kopírky. Typicky to jsou průkazy (karty) totožnosti nebo cestovní pasy (viz také níže). Sekundární doklady mohou být jiné doklady, které se hodí jako potvrzení totožnosti. Je-li Vám předložen aspoň jeden primární doklad a jeden sekundání doklad, pak jsou současné požadavky Příručky zaručovatele splněny.

Jsou opravdu splněny?

Ano, jsou. Je to dokonce trochu více (na straně bezpečnosti), než je nezbytné. Absolutní minimum je jeden "vládou vydaný doklad totožnosti s fotografií". BernhardFröhlich

Doklady totožnosti

Na wikipedii je článek o tom, které země používají průkazy (karty) totožnosti (všeobecně považované za primární doklady). Článek ukazuje několik příkladů - obrázků průkazů totožnosti - a dá se použít jako startovací bod dalšího průzkumu:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_identity_cards_by_country.
[Patří sem i český občanský průkaz, dnes vydávaný již v podobě karty a opatřený heslem držitele.]

Cestovní pasy

Každý stát Země vydává cestovní pasy, alespoň pro některé své občany. Potíž s pasy tkví v tom, že neexistuje mezinárodní standard, co musí pas obsahovat či jak přesně musí vypadat. Proto země s nízkým příjmem na osobu vydávají často levnější a značně méně zabezpečené pasy. Dokonce jsem slyšel o pasech, které neobsahují ani fotografii...

Jako výše, aspoň jeden z předložených dokladů má být "vládou vydaný doklad totožnosti s fotografií". Měl by obsahovat jméno, fotografii, datum narození. Takže když Vám někdo předloží pas bez fotografie (nebo bez data narození, nebo mimochodem, s datem narození lišícím se od data vloženého do databáze CAcert), nesmíte ho přijmout za primární doklad. Nevydává-li stát doklady totožnosti s fotografií, pak občan této země nemůže být zaručen pro CAcert. V takovém případě vyhledejte pomoc. Do budoucna existují plány na instalaci speciálních zásad pro takové státy; tyto zásady by určovaly, jak v takových případech postupovat.

Jste-li na pochybách, nezaručujte osobu, pokud nepředloží jiný primární doklad. Více a obecněji se o pasech dozvíte na
http://en.wikipedia.org/wiki/Passport.

Dvojí občanství

Připomínám, že jedna osoba může mít více pasů z různých zemí. Mnoho států připouští dvojí (i vícenásobná) občanství.

Kamuflážní pasy a fantastické (pseudo)pasy

Musíte být velmi opatrní, předloží-li Vám někdo pas exotické země.

Kamuflážní pasy jsou "cestovní pasy" vydané jménem neexistující země a prodávané komerčními společnostmi. Typickým důvodem, proč si někdo koupí takový pas, je obava, že bude kvůli své národnosti vybrán(a) jako oběť zločinu, například při únosu teroristy nebo při povstání. Kamuflážní pasy jsou proto zvláště navrženy tak, aby vypadaly jako opravdové, alespoň pro neškolené osoby.

Fantastické pasy se víceméně podobají "klubovým kartám", ale jsou také zhotoveny tak, aby připomínaly pas, i když z jiných důvodů.

Takové napodobené "pasy" NEJSOU pokládány za doklady přijatelné pro zaručování CACert, protože je nevydala vláda. Viz
Wikipedii o kamuflážních pasech, zajímá-li Vás to téma.

Poučení: Jestliže se někdo chce dát zaručit předložením pasu exotické země, musíte jeho doklad prohlédnout velmi důkladně.

Detailní popisy pro určité země

Další materiály ke čtení

http://www.consilium.europa.eu/prado/EN/searchByIssuingCountry.html databáze PRADO o bezpečnostních prvcích na evropských cestovních dokladech

http://www.worldpassports.org/ má obrovský seznam stránek o pasech.

http://www.documentchecker.com/ komerční databáze s detaily o dokladech, a způsobech jejich kontroly.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panaceasupplies.android.bouncer&feature=search_result Aplikace pro Android ke kontrole řidičských průkazů Spojených států


AcceptableDocuments/CZ (last edited 2015-09-04 04:54:40 by AlesKastner)