CAcert - vnitřní audit

Úvod

Vítáme Vás na stránce vnitřního auditu CAcert. Z této startovací stránky zjistíte cíle, tým, rozsah a plán vnitřního auditu CAcert.

Oblast působnosti auditu je především důkaz shody se zásadami CAcert; dále kontrola vzhledem k vnějšímu (externímu) auditu / připravenosti k certifikaci. Vnitřní audit CAcert odpovídá mezinárodní normě ISO 19011:2011, tj. životní cyklus auditu: jeho plánování, provedení, monitorování a zlepšování.

Cíle

Tento program auditu je zaměřen ke zkoušce zralosti CAcert v oblastech:

Role a odpovědnost

Auditoři jsou hlavním prostředkem auditu, je tedy důležité, aby měli požadované kompetence pro splnění své povinnosti. Tam, kde nestačí znalosti auditora, může s ním spolupracovat odborník, který mu pomáhá. Seznam hlavních znalostí a úkolů těchto účastníků auditu je uveden níže; současný [2014?] tým auditu je vypsán na zvláštní stránce.

Vedoucí auditor

Vedoucí auditor je oprávněn vytvářet, provádět, monitorovat, revidovat a zlepšovat program vnitřního auditu CAcert. Je dále oprávněn jmenovat auditory a delegovat jim úkoly. Schopnosti a kompetence vedoucího auditora jsou:

Auditor

Auditor je odpovědný za specifické relace v průběhu auditu. Vede rozhovory, provádí inspekce a pozorování k návrhu nekonformit nebo možných zlepšení pro organizaci. Auditoři mohou být jmenováni pro každý plán auditu zvlášť.

RA-auditor

RA-auditoři (původně ko-auditoři) jsou ["služebně"] starší zaručovatelé se zvláštním úkolem auditovat registrační autoritu CAcert. Při obvyklém procesu zaručení mezi dvěma zaručovateli jsou pasivními pozorovateli. RA-auditoři jsou nominováni podle programu RA-auditu.

Odborník (specialista)

Odborník přispívá auditorskému týmu dalšími znalostmi, aniž je sám auditorem. Pomáhá auditorovi pochopit systémy a technologie, a poskytuje základ auditorových rozhodnutí. Odborník může i testovat průnik [např. do objektu, do systému...]. Odborníci mohou být jmenováni případ od případu [na každou relaci zvlášť].

Rozsah programu auditu

Vnitřní audit prováděný CAcert pokrývá organizaci svými orgány, což jsou mimo jiné:

Tento program auditu má trvání tří let a obsahuje tři plány auditu, na každý rok jeden. Plány auditu specifikují auditované části CAcert. Během tří let má být každá část organizace auditována alespoň jednou. Program auditu vezme v úvahu i výsledky předchozích vnitřních i vnějších auditů. Veškerá dokumentace bude vypracována v angličtině a publikována podle své závažnosti založené na zásadách CAcert.

Vyhodnocení rizika

Program auditu vykazuje přístup založený na riziku, bere v úvahu riziko objevené v kontextu plánování, prostředků a výběru týmu auditu, komunikací, záznamů a jejich řízení, dále monitorování, revidování a zlepšování tohoto programu auditu.

Postupy (procedury) auditu

Každý audit v tomto programu postupuje podle mezinárodní normy ISO 19011:2011. Vedoucí auditor odpovídá za bezpečnost a důvěrnost informací získaných během relací (etap) auditu. Dále odpovídá za kompetentnost auditorů, za správnou volbu vzorků, za údržbu záznamů programu auditu a za hlášení předávaná výboru CAcert.

Nálezy

Nekonformita je "nesplnění požadavku". Je chybou podřídit se požadavku. Požadavek je buď potřeba, očekávání, nebo závazek. Organizace, či její nebo jiné zainteresované strany, ho může formulovat, ale i jen předpokládat.

Doporučení je pozitivní návrh, jak zlepšit auditovaný systém. Není třeba ho implementovat, avšak měl by být posouzen a rozhodnutí neimplementovat jej má být dokumentováno.

Odkazy


Stránky o auditu

 1. Advisory/AMinutes20080117
 2. Advisory/SysadmMinutes20090306
 3. ArbitrationForum
 4. ArbitrationForum/CZ
 5. Arbitrations/Audit/a20101025.1
 6. Arbitrations/Audit/a20111128.3
 7. Arbitrations/Audit/a20141024.1
 8. Arbitrations/Training/Lesson12
 9. Archive/AuditBudget
 10. Archive/AuditWishList
 11. AssuranceHandbook2
 12. AssuranceHandbook2/CZ
 13. AssuranceHandbook2/DE
 14. AssuranceHandbook2/SomeMoreInformation
 15. AssuranceHandbook2/SomeMoreInformation/CZ
 16. AssurerChallenge
 17. AssurerChallenge/CZ
 18. AssurerChallenge/DE
 19. AssurerChallenge/NL
 20. AssurerChallenge/fr
 21. AssurersTTPMatrix
 22. Audit
 23. Audit/AuditMinutes20070921
 24. Audit/AuditResultTemplate
 25. Audit/CZ
 26. Audit/Code
 27. Audit/CommunityReport20080111
 28. Audit/CommunityReport20080321
 29. Audit/CommunityReport20080602
 30. Audit/CommunityReport20080902
 31. Audit/CommunityReport20081007
 32. Audit/CommunityReport20081007short
 33. Audit/CommunityReport20090119
 34. Audit/CommunityReport20090426
 35. Audit/CommunityReport20090623
 36. Audit/CriteriaAlphabetSoup
 37. Audit/Directives
 38. Audit/Done
 39. Audit/Incidents
 40. Audit/Incidents/i20130810.1
 41. Audit/Incidents/i20140325.1
 42. Audit/Incidents/i20140625.1
 43. Audit/Incidents/i20140628.1
 44. Audit/Incidents/i20140814.1
 45. Audit/Incidents/i20141011.1
 46. Audit/Incidents/i20150115.1
 47. Audit/Incidents/i20150219.1
 48. Audit/Incidents/i20150725.1
 49. Audit/Incidents/i20151205.1
 50. Audit/Incidents/i20151207.1
 51. Audit/Incidents/i20160410.1
 52. Audit/Incidents/i201YMMDD.n
 53. Audit/Plan
 54. Audit/Presentations
 55. Audit/RA-Audit
 56. Audit/RA-Audit/Team
 57. Audit/Reports
 58. Audit/Reports/2014-2
 59. Audit/Results/Tracking
 60. Audit/Results/session2014.1
 61. Audit/Results/session2015.1
 62. Audit/Results/session2015.3
 63. Audit/Results/session2015.4
 64. Audit/Results/session2016.1
 65. Audit/Systems
 66. Audit/Team
 67. Audit/ToDo
 68. Brain/Study/AuditNextSteps
 69. Brain/Study/AuditNextSteps/PoJAM
 70. Brain/Study/AuditNextSteps/TTP
 71. Brain/Study/AuditNextSteps/TopAuditMinutes20070921
 72. Brain/Study/Bug665
 73. Brain/Study/COrbitCA
 74. CategoryAudit
 75. CategoryCoAudit
 76. CodesigningCert
 77. CodesigningCert/CZ
 78. Documentation/WishList
 79. ExecMeeting2007
 80. FAQ/AssuranceByTTP
 81. FAQ/AssuranceByTTP/CZ
 82. FAQ/AssuranceInformationForTTP
 83. FAQ/AssuranceInformationForTTP/CZ
 84. FAQ/Class3Resign
 85. FAQ/Class3Resign/CZ
 86. FAQ/NewPointsCount
 87. FAQ/NewPointsCount/CZ
 88. FAQ/TTPAvailability
 89. FAQ/TTPAvailability/CZ
 90. InclusionPolicies
 91. InclusionStatus
 92. InclusionStatus/IT
 93. InclusionStatus/Recognition
 94. Policy
 95. Policy/CZ
 96. Policy/FAQ
 97. Policy/FAQ/CZ
 98. Policy/Guide
 99. Policy/Guide/CZ
 100. Policy/RootDistributionLicense
 101. Policy/Tasks
 102. PolicyDecisions
 103. PolicyDiscussions/AssurancePolicy
 104. PolicyDiscussions/PolicyForNucleus
 105. PolicyDrafts/CCA
 106. PolicyDrafts/CodesigningAssurancePolicy
 107. PolicyDrafts/OrganisationAssurance
 108. PolicyDrafts/PolicyOnJuniorAssurersMembers
 109. PolicyDrafts/PolicyOnJuniorAssurersMembers2
 110. PolicyDrafts/TTPAssurerCheck
 111. Privacy/EU-EEA-DataProtectionDeclaration/CZ
 112. Privacy/EU-EEA-DataProtectionDeclaration/DE
 113. Privacy/EU-EEA-DataProtectionDeclaration/EN
 114. Privacy/EU-EEA-DataProtectionDeclaration/IT
 115. RELY
 116. RELY/CZ
 117. RemoteAssurance
 118. RemoteAssurance/Country
 119. Risk
 120. Risk/CZ
 121. RiskAssessment
 122. RiskAssessment/CZ
 123. RisksLiabilitiesObligations
 124. RisksLiabilitiesObligations/CZ
 125. Roots/20081128
 126. Roots/Class3ResignProcedure
 127. Roots/Class3ResignProcedure/CZ
 128. Roots/Class3ResignProcedure/FingerprintSources
 129. Roots/Class3ResignProcedure/Migration
 130. Roots/Class3ResignProcedure/PR-DistributionList
 131. Roots/Class3ResignProcedure/PressRelease/CZ
 132. Roots/Class3ResignProcedure/PressRelease/DE
 133. Roots/Class3ResignProcedure/PressRelease/EN
 134. Roots/Class3ResignProcedure/PressRelease/ES
 135. Roots/Class3ResignProcedure/PressRelease/FR
 136. Roots/Class3ResignProcedure/PressRelease/NL
 137. Roots/Class3ResignProcedure/PressRelease/RU
 138. Roots/Contents
 139. Roots/Contents/CZ
 140. Roots/ContentsDiscussion
 141. Roots/EscrowAndRecovery
 142. Roots/EscrowAndRecovery/ActorPassword
 143. Roots/EscrowAndRecovery/CZ
 144. Roots/EscrowAndRecovery/EnvelopeBankNotaryEscrow
 145. Roots/EscrowAndRecovery/MultiMemberEscrow
 146. Roots/EscrowAndRecovery/NewRootGenerationProcess
 147. Roots/EscrowAndRecovery/Notary
 148. Roots/EscrowAndRecovery/PassSigningServer
 149. Roots/EscrowAndRecovery/RedundantServers
 150. Roots/EscrowAndRecovery/SSSS
 151. Roots/Library
 152. Roots/NewRootsTaskForce
 153. Roots/NewRootsTaskForce/USB
 154. Roots/OrganisationSubRoots
 155. Roots/OrganisationSubRoots/CZ
 156. Roots/RolloutProcedure
 157. Roots/StateOverview
 158. Roots/StateOverview/CZ
 159. Roots/Structure
 160. Roots/Structure/CZ
 161. Roots/TechScript
 162. Roots/TestNewRootCerts
 163. Roots/TestNewRootCerts/Comments
 164. SecurityManual
 165. SecurityManual/CZ
 166. SuperAssurers
 167. SystemAdministration/InfrastructureHost
 168. TTP
 169. TTP/CZ
 170. Technology/Laboratory/COrbitCA
 171. Technology/Laboratory/Software/BirdShack
 172. USE/CZ
 173. comma/Workbench/WikiCertLoginKnowHowMgmtTool


Audit/CZ (last edited 2016-06-07 15:11:34 by AlesKastner)