Risk (Riziko)

Tato stránka popisuje a odkazuje na metody Správa rizik (Risk Management) a Analýza rizik (Risk Analysis).

Naše práce

Užitečné externí odkazy


Risk/CZ (last edited 2016-03-30 15:04:06 by AlesKastner)