Tajné buňky zpravodajských služeb (Intelligence Agencies) - úvod

Současná odhalení v tisku, že NSA korumpuje přední IT společnosti v USA, jejich data a data jejich zákazníků, způsobila mnoho znepokojení a hněvu. Zvláště téma 'tajných buněk' bylo ventilováno jako možný způsob, který NSA používá k narušení těchto společností. Jako hrozba komerčním operacím je to něco sice dobře známého, ale tradičně považovaného spíše za konspirační teorii "staniolového klobouku" (tin-foil hat), než realitu. [Klobouk ze staniolu má údajně chránit jeho nositele před ovládnutím jeho mysli mimozemšťany nebo před vládním dozorem.]

Co je to tajná buňka? Tajná buňka (secret cell) je malá skupina osob, která existuje uvnitř daleko větší organizace, přičemž pracuje na zvrácení bezpečnosti organizace ve prospěch nějakého útočníka. V prostředí CAcert mohou členové takové skupiny zejména konspirovat, aby napomohli snahám o masivní dozor, nebo vydávání podvodných certifikátů, nebo oslabení naší působnosti.

Velké společnosti mohou podceňovat pravděpodobnost této hrozby. To je velmi důležité právě pro CAcert, protože již dlouho pokládáme jeho existenci za skutečnou hrozbu [rozuměj: pravděpodobně se stane terčem útoku ze strany konkurenčních komerčních CA nebo vládních agentur] a vyvinuli jsme systémy a procedury/postupy ke zmírnění nebo redukci dopadu na nás a naše členy.

Co dělat? Můžeme nabídnou některá svá pozorování o tom, jak se CAcert v minulosti vypořádal s takovou hrozbou. Úspěšně, nebo jinak - je otevřena Vám a historii k posouzení.

Proč právě nyní? V minulosti jsme se o této oblasti příliš nešířili. Nikomu neprospěje šířit, v čem spočívají naše konspirační teorie, jaké "cínové klobouky" nosíme, jací strašáci nás stále budí v noci. Protože je nyní rozumné předpokládat, že útok tajných buněk už probíhá, nemá cenu stydět se za to, že nás někdo nazývá "staniolovými šílenci" (tinfoil crackpot). Můžeme nyní vykreslit službu, určenou jak našim, tak jiným lidem, předložením našich předpokladů, logiky a závěrů. A způsobů naší obrany.

Z řečeného vyplývá náš příběh:

Risks/SecretCells/CZ (last edited 2016-04-02 16:27:08 by AlesKastner)