Program zaručování organizací

Úvod

Program zaručování organizací je přídavný program k programu zaručování jednotlivců. Jeho účelem je zaručování celých organizací, nikoli jednotlivých osob.

Program je založen na Zásadách zaručování oranizací (Organisation-Assurance Policy).

Viz též Program zaručování jednotlivců
Zaručování organizací - přehled

Proces

Proces pro zaručování organizací je živý, ale je ve stadiu vývoje.

Jednoduchá a bezpečná procedura vyžaduje příslušného žadatele (podle typu entity a regionu), který předloží vyplněný formulář programu CAcert pro zaručování organizací (CAcert Organisation Assurance Programme, COAP) spolu s podpůrnou dokumentací vyžadovanou příslušnými podzásadami. Organizace také potřebuje alespoň jednu osobu, která splňuje požadavky na zaručovatele CAcert, aby byla jmenována jako správce organizace (Organisation Admin, O-Admin).

Potom projde zaručovatel organizace (Organisation Assurer, OA) celým procesem. V oblastech s on-line rejstříky budou typicky dotazovány přímo. Přístup k nim může být zpoplatněn v rozumné výši (typicky jen několik málo $/€/£).

Prosím vyplňte Formulář zaručení organizace (Organisation Assurance Form) a odešlete ho na support(zavináč)cacert.org, buď digitálně podepsaný nebo jako součást digitálně podepsaného e-mailu (použitím zaručeného certifikátu CAcert).

Tuto oblast provozuje Důstojník zaručování organizací (Organisation Assurance Officer, viz Důstojníci).

Formuláře

Formulář COAP je dostupný v angličtině a jsou dostupné i příklady vyplněných formulářů pro různé podzásady.

Existuje i nový formulář HTML-COAP. Je to HTML formulář a lze ho použít ke generování formuláře COAP do výstupního souboru PDF pro tisk a/nebo vyplnění off-line.

Starší verze formuláře COAP jsou stále dostupné na Texty otevřených a jiných dokumentů (ODT/PDF).

Zásady

Řídicí dokument je Zásady zaručování organizací (Organisation Assurance Policy) (ZÁSADY), který sám podléhá dokumentu Zásady zaručování (Assurance Policy) (ZÁSADY). Zásady jsou spravovány seznamem adresátů cacert-policy a občas podléhají revizi.

Informace pro (perspektivní) zaručovatele organizací lze najít v Příručce zaručování organizací (Organisation Assurance Manual).

Audit

Ve Zprávě kommunity 20081007 audit komentuje několik chyb. Ty jsou nyní soustředěny a uvedeny v Zaručování organizací. Bude třeba je vyřešit, než budou zaručovatelé organizací (OA) připraveni k revizi.

Podzásady

Podřízené zásady jsou pro každou zemi vyvíjeny typicky při zpracování prvních přihlášek. Viz dokument Příručka zaručování organizací (Organisation Assurance Manual), kde jsou informace o specifických podřízených zásadách.

Glosář

  • AO: Assurance Officer - Důstojník pro zaručování

  • OAP: Organisation Assurance Policy - Zásady zaručování organizací

  • OA: Organisation Assurer (NE Organisation Assurance) - zaručovatel organizací

  • OAO: Organisation Assurance Officer - Důstojník zaručování organizací

  • OrgA: Organisation Assurance, někdy postaru OA - zaručování organizací

  • OrgAdmin postaru 'O-Admin': Organisation Admin - správce organizace (ve věcech CAcert)

  • pOA: prospective Organisation Assurer - perspektivní zaručovatel organizací

Více viz Glosář a zkratky.

Seznam zaručovatelů organizací

Viz Seznam zaručovatelů organizací (Organisation Assurers List)CategoryArbCaseOrgAssurance

Odkazy (revidované)

Zaručování organizací podle kontinentu / země

Odkazy (k revizi)

Odkazy

Revize

Revidovaný obsah:
aktualizováno

OrganisationAssurance/GovernmentRegisters

OrganisationAssurance/Manual

{+}

OrganisationAssurance/OA/OrgAdmin/Handbook/DE

{+}

{+}

OrganisationAssurance/OA/OrganisationTypes

OrganisationAssurance/Officer

OrganisationEntities -> Tato stránka je zastaralá. Viz "Zaručování organizací" -> přesměrováno na CategoryOrganisationAssurance

OrganisationSupport je prázdný a odkazuje na OrganisationSupport/report0407

PolicyDrafts/OrganisationAssurance

OrganisationAssurance/AssurersList

{+}

{+}

OrganisationAssurance/ProspectiveAssurersList

{+}

{+}

OrganisationAssurance/Overview

{+}

{+}

comma/Arsenal/CAcertAssurer/Organizations

comma/Arsenal/CAcertAssurer

AssuranceOrganisationalTechnicalDocuments

Evropa

OrganisationAssurance/OA/Austria

OrganisationAssurance/OA/Austria/AcceptableDocuments

OrganisationEntitiesAustria přesměrován na OrganisationAssurance/Austria - prázdný

OrganisationAssurance/OA/Belgium

OrganisationAssurance/OA/France

OrganisationAssurance/OA/Germany

{+}

{+}

OrganisationAssurance/OA/Germany/Rechtsformen

{+}

{+}

OrganisationAssurance/OA/Germany/Richtlinie

{+}

{+}

OrganisationsAssurance/Germany/Rechtsformen

OrganisationsAssuranceGermanListeRechtsformen

OrganisationAssurance/Germany - prázdný

OrganisationAssurance/OA/Hungary

OrganisationAssurance/OA/Italy

OrganisationAssurance/OA/Luxembourg

OrganisationAssurance/OA/Poland

OrganisationAssurance/OA/Spain

OrganisationAssurance/OA/Sweden

OrganisationAssurance/OA/Switzerland

OrganisationAssurance/OA/Switzerland/Cases

OrganisationAssurance/OA/Switzerland/Cases/Gymnasium Köniz-Lerbermatt

OrganisationAssurance/OA/Switzerland/LegalForms/de

OrganisationAssurance/OA/Switzerland/Manual

OrganisationAssuranceManual/Swizerland

Ameriky

OrganisationAssurance/OA/CostaRica

OrganisationAssurance/OA/UnitedStates

Afrika

OrganisationAssurance/OA/Africa

OrganisationAssurance/OA/Africa/Botswana

OrganisationAssurance/OA/Namibia

Austrálie a Oceánie

OrganisationAssurance/OA/Australia

OrganisationAssurance/OA/NewZealand

Asie