Číslování záznamů o rozhodnutích

(Decision Numbers)

Různé části CAcert jsou komunitou oprávněny činit rozhodnutí. Čísla těchto rozhodnutí (decision numbers) mají tento tvar: jedno_písmeno_malé_abecedy, řaditelné_datum (RRRRMMDD), tečka, číslo_v_rámci_dne. Příklad čísla rozhodnutí: m20070825.3.

Kdo

Zdroj autority

Písmeno předpony

Slovo nebo význam

Seznam rozhodnutí

Dokumentace

Výbor

Asociace

m

návrh schválený Výborem

20090609-současnost 20081107-20090527, 20080102-20081030, Schůze 20080229, 20070525-20080101, TopMinutes200709xx, Schůze 20070630, 20040820-20070525

Výbor

Arbitr

DRP

r

nařízení arbitra

Seznam případů

CM's manual popisuje vydaná nařízení se závazným účinkem

Arbitr

DRP (Zásady řešení sporů)

a

Spis případu arbitráže - popisuje celý případ (nejen rozhodnutí samo)

Seznam případů

Příručka manažera případu (CM)

Asociace

Členové asociace

agm

Návrhy členů CAcert na plenární schůzi

Zápis z plenární schůze

jen v návrhu

Podvýbor managementu

Asociace (m20070919.2)

msc

rozhodnutí manažerů

Rozhodnutí

viz Zápis rady

Skupina pro zásady

PoP (Zásady ohledně zásad)

p

rozhodnutí konsensem skupiny zásad

Rozhodnutí zásad

pro připojení ke skupině zásad viz tento seznam adresátů

Audit

Asociace CPS#8.5 (Přehled postupů certifikace) Prosazování managementu

ad

rozhodnutí auditu

Rozhodnutí auditu

Audit

Audit

Projednáno a navrženo na schůzi Výboru 2014-07-13

i

Incident

Seznam incidentů

Audit

Poznámky:


DecisionNumbers/CZ (last edited 2016-05-03 16:23:34 by AlesKastner)