Systémová kontrola - slabé klíče

Příčina: Nedostatečná délka klíče

Je-li klíč příliš krátký:

Příčina: Exponent je příliš malý

Je-li exponent příliš malý:

Příčina: Zranitelnost v Debianu

Je-li klíč odmítnut pro zranitelnost v Debianu:

Problémy s obnovou certifikátů

Pokud se tato stránka zobrazila během obnovy certifikátu, je jediným řešením vytvořit nový certifikát se správnými parametry klíče. Musíte tedy vytvořit novou Žádost o podpis certifikátu (CSR), buď ve svém prohlížeči nebo raději použitím generujícího programu (mimo prohlížeč).