Systémová kontrola slabých klíčů - malý exponent

Jak předejít malým exponentům

OpenSSL

Na příkazovém řádku OpenSSL pro generování klíčů RSA ovládá jeden parametr generování exponentu:
Obvyklý zápis příkazu:

Namísto parametru "-3" použijte "-f4":

což vytvoří exponent 0x10001 (65537).WeakKeys/SmallExponent/CZ (last edited 2016-05-22 15:37:27 by AlesKastner)