Doporučené délky klíčů

NIST SP 800-57 je doporučení, jaké délky klíčů se pravděpodobně budou používat a v kterých obdobích.

Doporučené bezpečnostní algoritmy a minimální délky klíčů

Období používání algoritmu
(doporučená délka klíče)

Algoritmy symetrických klíčů
(Šifrování a MAC)

FFC
(např. DSA, D-H)

IFC
(např. RSA)

ECC
(např. ECDSA)

Do roku 2010
(min. 80 bitů)

2TDEA*
3TDEA
AES-128
AES-192
AES-256

Min.:
L = 1024;
N =160

Min.:
k=1024

Min.:
f=160

Do roku 2030
(min. 112 bitů)

3TDEA
AES-128
AES-192
AES-256

Min.:
L = 2048
N = 224

Min.:
k=2048

Min.:
f=224

Po roce 2030
(min. 128 bitů)

AES-128
AES-192
AES-256

Min.:
L = 3072
N = 256

Min.:
k=3072

Min.:
f=256

Legenda:


SuggestKeySizes/CZ (last edited 2016-05-13 14:29:37 by AlesKastner)