Mám při překladu dodržovat nějaké pořadí?

Ne, samozřejmě ne. Jste dobrovolník v komunitě CAcert. Můžete překládat co chcete a v jakémkoli pořadí. Ale… prosím, i tak si přečtěte následující text. Až se dostanete na konec stránky, pochopíte proč.

Prvotní pravidlo je ovšem toto: Kvalita je důležitá. Pracujte vždy co nejlépe.

Jiné stránky o překladech

Pořadí nenavrhujeme, ale je zde pět souborů:

Zřejmě nejrychlejší bude začít s Instalátorem kořenových certifikátů: má na překlad jen 75 slov a první soubor je hotov.

Avšak navrhujeme začít s Terminologií. Podívejte se na hotové překlady: glosář CAcert, slovníčky IT nebo jiné IT slovníky ve Vaší příruční knihovně… Jakmile je Terminologie přeložena, hodně Vám pomůže při překladu dalších souborů .po: máte už většinu klíčových slov. Není už třeba dumat, zda assurer je ve vaší řeči Testovatel, Zaručitel, Notář, Akreditovatel nebo Cojávím, protože tohle jste už přeložili předtím a tak Vám dokonce mohou pomoci jiní lidé, a budou překládat stejně jako Vy. A to je důležité: používáte vždy stejné termíny, stejná slova. Terminologie Vám v tom pomáhá. Proto navrhujeme začít s Terminologií.

Instalátor kořenových certifikátů není dostupný ve všech jazycích, jen asi v 22. Má to technické příčiny. Instalátor je také potřebný až na konci a není-li dostupný, lidé si mohou instalovat certifikáty sami. Takže Instalátor kořenových certifikátů není asi Vaší druhou prioritou.

Nápověda (Tutorial) učí, jak používat Pootle k překladu. Je to pomůcka pro překladatele. K překladu jsou tu důležitější věty – pouze, jste-li jediný ve skupině, kdo umí používat Pootle, musíte Nápovědu rychle přeložit, aby Vaši kolegové mohli také začít překládat.

V souboru Generátor formulářů PDF jsou věty, které jsou vytištěny na formulři CAP a na dalších PDF formulářích. Je tedy dost důležité, aby lidé mohli použít formulář, když jdou na osobní schůzku, a aby chápali, co podepisují. Jste-li jediný překladatel do vašeho jazyka a obáváte se překladu všech zhruba 2222 slov, začněte souborem .po Generátor formulářů PDF jen s prvními 26 větami. Jsou to věty pro formulář CAP.

Potom přejděte k souboru CAcert s řetězci menu domovské stránky CAcert.org. To je rovněž důležité. Lidé se zde mohou registrovat a musí zadávat citlivé údaje do správných polí. Je tedy správné přeložit to co nejdříve (a rovněž Terminologii).
Nebojte se více než 1000 vět asi s 12000 slovy. Napřed přeložte jenom nadpisy s jedním řádkem textu. To je důležité pro uživatele: názvy polí, menu, navigace. Napoprvé můžete jen přeskočit dlouhé bloky textů. Protože tyto texty podávají vysvětlení, jsou také důležité, ale až ve třetím pořadí. Proto napřed přeložte krátké věty a později se vraťte ke zbytku.

Takto pomůže Váš překlad ostatním hned od začátku, i když je zatím do vašeho jazyka přeloženo jen málo. Jakmile přeložíte 10% obsahu, můžete požádat o zobrazení vašeho jazyka v CAcert.org (použijte «Please add new language» [Prosím, přidejte nový jazyk] jako přehled[?]).

Přehled

Jen návrh: Dokud ještě není překlad dokončen, může uživatelům pomoci toto pořadí:

  1. Terminologie pro překladatele

  2. první část Generátoru formulářů PDF a CAcert přístup k CAcert pro osoby neznalé angličtiny

  3. všechno ostatní

Ať už postupujete v navrženém pořadí, nebo vlastním způsobem, v každém případě: mnohokrát děkujeme, že jste aktivním členem komunity CAcert a věnujete svůj čas překladu do vašeho jazyka.


Příspěvky a úvahy


CategoryTranslation

Translations/WhatFirst/CZ (last edited 2017-11-03 18:44:28 by AlesKastner)