Překlad webu CAcert.org

Tato stránka popisuje několik důležitých zásad překladu webu CAcert. Jak překládat CATS, je popsáno jinde.

Odkaz pro zahájení překladu je https://translations.cacert.org.

Děláte-li nějaké překladatelské práce, přihlaste se také k seznamu adresátů překladů (malý objem), protože sem chodí důležitá oznámení, jako porušené překlady. Když změníte nějaký řetězec a porušíte tím překlad, jste hlavní osobou odpovědnou za nápravu (nepoznáte-li, kde je chyba, zeptejte se nás, rádi Vám pomůžeme). Jiní překladatelé nemusí rozumět jazyku, do nějž překládáte, a proto nejsou schopni informovaně rozhodnout, jak překlad opravit a problém tak vyřešit. Takže byste se měli skutečně přihlásit k tomuto seznamu, je tam jen velmi málo příspěvků.

Když překládáte do jazyka, kde je dosud velmi málo překladů, nebo začínáte s novým jazykem, přečtěte si Co překládat nejdříve, může Vám to pomoci.

Jak používat systém

Existuje krátký úvod, jak používat webovou aplikaci. Překladový server je nyní jen instancí Pootle, proto vznikne-li problém, který není popsán tam ani (dále) zde, můžete se podívat do jejich dokumentace. Jestliže Vám ani to nepomůže, neostýchejte se zeptat na seznamu adresátů překladů.

Řetězce obsahující proměnné části

Obsahuje-li řetězec podivnou posloupnost začínající znakem procenta ("%<jen speciální znaky nebo číslice><přesně jeden znak>" – nejčastěji "%s", ale může být i něco jako "%2$*1$d"), musíte dávat zvláštní pozor, protože takové posloupnosti jsou velmi "křehké" a mohou snadno porušit překládané soubory. Když si uživatel stránku zobrazí, budou tyto posloupnosti nahrazeny proměnnými řetězci nebo značkami HTML. Například "E-mailová adresa %s byla úspěšně přidána k Vašemu účtu" se doplní na "E-mailová adresa alice@example.com byla úspěšně přidána k Vašemu účtu" a "Další informace najdete na %sWiki%s." se může změnit na "Další informace najdete na Wiki." (Odkaz "[[CAcert|" spolu s "]]", doplněný odjinud, se pak rozvine na "https://wiki.cacert.org/CAcert", v textu zastoupený barevně odlišeným slovem "Wiki".)

[Náhrada odkazem mezi dvěma "%s": první "%s" se v našem konkrétním případě nahradí řetězcem "[[CAcert|", druhé řetězcem "]]". Slovo "Wiki" mezi nimi je přeložitelný text, který bude na zobrazené stránce přeloženým textem odkazu. Mohl bych "Wiki" přeložit jiným slovem nebo slovy, například: "Další informace najdete na %sstránkách popisu%s.", což dá "Další informace najdete na stránkách popisu.", a to se při následném zobrazení uživateli rozvine na "https://wiki.cacert.org/CAcert". Odkaz je dán prvním řetězcem náhrady a je stále [[CAcert|. Přeložený odkaz v textu je barevně odlišený text "stránkách popisu".]

Pozor! Posloupnost se počítá pouze od znaku procento k prvnímu písmenu. Například do němčiny bych přeložil řetězec z "Further information can be found in %sthe wiki%s." na: "Im %sWiki%s finden Sie weitere Informationen.", což se pak stane textem "Im Wiki finden Sie weitere Informationen." Upozorňuji, že text odkazu ("the Wiki" -> "Wiki") i jeho poloha ve větě se změnily.

Důležité:

Ve svém překladu musíte zachovat přesně tolik těchto zvláštních posloupností, kolik jich bylo v původním řetězci. Jinak porušíte překládaný soubor.

Zvláštní znaky

O zvláštní znaky se nemusíte starat, zapište je nezměněné. Uvidíte-li znak zakódovaný pro HTML jako ("&slovo;"), například ("&eacute;"), nahraďte ho původní jednoduchou variantou (v našem případě "é").

HTML

V přeloženém řetězci nemohou být značky HTML ("<značka>cosik</značka>"), protože budou přeskočeny, namísto aby prohlížeč ignoroval jejich speciální význam a zobrazil je, jak jsou zapsány. Uvidíte-li někde v textu, že jsou značky HTML použity přímo v řetězci, který se má přeložit, a přitom by zřejmě měly mít svůj speciální význam, pak pošlete hlášení o chybě na náš sledovač chyb.

Viz též


CategoryTranslation

Translations/CZ (last edited 2018-04-08 09:32:33 by AlesKastner)