Podpora / Školení

Příručka podpory

Jak používat OTRS

Tato stránka wiki je doplňkem stránky Triage (třídění), neboť podpora se posunula od původní, používající pouze e-mailovou schránku, k pokročilejší, používající systém lístků (tiketů/tickets). Tím některé původní termíny zastaraly. Zde jsou vysvětleny základy používání OTRS

Co je v OTRS vidět?

Všechny e-maily poslané na support@c.o., paypal@c.o., gpg@c.o. se zpracovávají v OTRS. Některé z nich jsou zpracovány automaticky, zbytek je přesunut do fronty TRIAGE (k třídění).

Otevřené lístky jsou viditelné v různých frontách. Uzavřený lístek lze zobrazit, jen když ho vyhledáte.

Jaké fronty lze použít?

Když otevřete roletové menu front, uvidíte tento seznam:

otrs-queues.png

Fronta Inženýrů podpory (Support Engineers, SE)

Ve frontě SE jsou lístky, které má Inženýr podpory (SE) kategorizovat pro statistické účely. K tomu se používají prázdná pole.

freefieldsissue.png

V současnosti jsou pro pole "typ záležitosti" (issue type) dostupné tyto kategorie:

Arbitration Support

Lístek od arbitra ohledně žádosti o informace nebo provedení akce

Code Signing

Uživatel požaduje schopnost podpisu kódu

General Questions

Věc, která není dosud kategorizována

Name Change with Assurance

Změna jména, se zaručením

Name Change Precedent Case

Precedentní případy a20110119.1,a20200227.1,a20110213.1,a20110610.1

New Point Calculation

Žádost po zprávě "Thawte Points"

Old Style Password reset

Reset hesla s platbou 15 US $

Organisation assurance

Věci týkající se zaručení organizace

Password reset with Assurance

Reset hesla, se zaručením

Revoke assurance

Odvolání zaručení

Signing request

Žádost o podpis

Wiki ACL

Wikipedie - seznam oprávnění přístupu (ACL)


Support/Handbook/OTRS/CZ (last edited 2016-06-18 15:01:39 by AlesKastner)