Arbitrážní fórum CAcert

CAcert řeší spory podle Zásad řešení sporů (Dispute Resolution Policy, DRP) [český překlad, DOCX], které obsahují i pravidla arbitráže. Pěkný úvod do fóra CAcertu je v doplňku příručky zaručování. Další pracovní postupy viz: Postupy arbitráže (ROZPRACOVÁNO).

Zpracování případů

Spory pro arbitráž musí být zaslány e-mailem na podporu, support@cacert.org. Tým podpory pak přenese žádost do vnitřního seznamu pro zpracování podaných případů.

Případu je přidělen manažer, který zajistí jeho zapsání. Manažer případu (Case Manager, CM) spolupracuje s Důstojníkem (tj. pověřenou osobou odpovědnou za) řešení sporů (Dispute Resolution Officer) na přidělení arbitra. Pracovní náplň manažera případu je průvodce postupu prací Manažera případu.

Člen komunity CAcert a ostatní, kterých se spor týká, budou na arbitráž upozorněni e-mailem. Příklad takového e-mailu je v Oznámení arbitráže. Viz též Předlohy ke schválení (Templates on Acceptance).

Pro manažery arbitrážního případu a arbitry existuje uzavřený seznam adresátů: cacert-arbitration@lists.cacert.org .

Zde je seznam aktuálních arbitráží. Pravděpodobně by měl být lépe uspořádán.

Poplatky: jsou v současnosti nulové. Zásady povolují poplatky za podání sporu, nyní však nejsou stanoveny.

Procedury

Zásady (Zásady bezpečnosti (SecurityPolicy)) opravňují tvorbu procedur, které jsou řízeny arbitrem:

Účastníci

Arbitři jsou určeni Výborem. Arbitři pracují ve dvou rolích - také jako Manažeři případů - a střídají se. Kromě toho mohou podpůrní pracovníci působit také jako správci případů a mohou také existovat správci případů jmenovaní ke konkrétním případům.

Autorita

Autorita k vyslechnutí sporů je zde:

Arbitráž v zákonech (smírčí řízení)

Zákon o smírčím řízení v každé zemi určuje právní soudní případ k arbitráži tam, kde existuje platná dohoda / smlouva. Viz též Zásady řešení sporů (Dispute Resolution Policy, DRP) 2.4. Viz Arbitráž - hlubší výzkum pro odkazy na některé z těchto zákonů.

Rozhodnutí komunity CAcert

CAcert a komunita jednaly takto:

Tato evoluce akcí Komunity stanoví Zásady řešení sporů (DRP) jako naši autoritu pro slyšení sporů. Samotné DRP mohou být modifikovány podle Zásad ohledně zásad (PoP), autorizovaných podobně, jak výše uvedeno. Shromažďujeme připomínky a návrhy pro budoucí změny zde: PolicyDrafts/DisputeResolution.

Výběr zákona

CAcert volí zákon Nového Jižního Walesu (NSW), Austrálie, kde je domovem. Tento zákon je částí tradičního English Common Law, takže má mnoho společného se zákony Spojeného království (UK) a Spojených států (US).

Výběr jurisdikce

Jurisdikce přísluší CAcertu: volbou vlastní arbitráže volí v podstatě, že vytvoří své vlastní soudní dvory. To se hodí pro civilní (občanská) jednání, jednání mezi lidmi, ale nehodí se pro kriminální činy. Smírčí (arbitrážní) právo také určuje různé výjimky jako "unconscionability" (neschopnost svědomí?), což znamená přimět někoho udělat něco, co je proti jeho svědomí, protože je to nespravedlivé. Přitom však zemské soudy - a ne jednotlivci - definují, co to znamená.

Tyto výběry jsou založeny na klausuli v Dohoda komunity CAcert (CAcert Community Agreement)

Kredity (díky za spolupráci)

Arbitrážní projekt CAcertu byl produktem mnoha lidí: Teus Hagen, Jens Paul, Philipp Güring, Ian Grigg. Byl schválen a plně usazen Výborem a Radou v Pirmasens, Německo. Zápis z 20070918.3

Další informace

Na úvod vyzkoušejte Wikipedii na Arbitráž. Dokument Arbitráž - hlubší výzkum obsahuje seznam zákonů a další četbu.

Automatizovaný spor o e-mail nebo doménu


ArbitrationForum/CZ (last edited 2020-06-07 15:38:45 by AlesKastner)