Šablona pro e-mail oznámení arbitráže CAcert

(Anglický originál je zde.)

Vážené strany,

jsem určeným arbitrem pro spor, případ a200YMMDD.n, dokumentovaný zde [1]: http://wiki.cacert.org/wiki/Arbitrations/a200YMMDD.n

Začínáme s určitými předpoklady.

  1. Prosím, odpovězte na tento e-mail a potvrďte, že přijímáte arbitráž podle Dohody komunity CAcert [2] a Zásad řešení sporů [3].
  2. Řízení bude postupovat podle zákonů Nového Jižího Walesu, Austrálie. Je možno vyžádat si změnu druhu práva, ale není pravděpodobné, že by to v tomto případu prospělo.
  3. Nechť mě každá strana uvědomí, zda hledá právního poradce (advokáta). Není to sice doporučeno, ale máte-li takový požadavek, mohu požádat zkušeného zaručovatele, aby Vám asistoval.
  4. Dále žádám, aby obě strany připravily krátký e-mail, kterým objasní svá stanoviska. Nejvýše jednu stránku, prosím!

A nakonec si prosím uvědomte: toto fórum se zabývá nápravou našich společných obtíží a zlepšením naší schopnosti zabezpečit se. Na rozdíl od ostatních fór je nutné, abychom všichni spolupracovali i po této arbitráži, a proto Vás žádám o pozitivní přístup v duchu spolupráce za všech okolností!

XXXXX, arbitr.

[1] http://wiki.cacert.org/wiki/Arbitrations/a200YMMDD.n - tento případ

[2] http://www.cacert.org/policy/CAcertCommunityAgreement.php - Dohoda komunity CAcert (česky zde)

[3] http://www.cacert.org/policy/DisputeResolutionPolicy.php - Zásady řešení sporů

Poznámky

Úvodní e-mail je formálním zahájením arbitráže, zajistí (doufejme), aby byly strany dosažitelné e-mailem, zajistí (nebo se aspoň pokusí povzbudit), aby strany přijaly Dohodu komunity CAcert (CCA) a Zásady řešení sporů (DRP), a snaží se stranám zabránit v panice. Lidé se někdy chovají zvláštně, když jsou osloveni velmi formálním stylem. ;)

Tento e-mail můžete poslat jako arbitr nebo manažer případu (CM). Nezapomeňte poslat kopii e-mailu druhému [arbitr správci případu a naopak], je-li už známý. Možná byste se ho/jí měl(a) předem zeptat, zda již poslal(a) tento e-mail (což občas dělám jako manažer případu, abych věci trochu urychlil).

První tři body jsou důležité a dají se vynechat jedině tehdy, víte-li opravdu, co děláte. Poslední bod můžete vynechat, jsou-li už stanoviska dostatečně jasná z počátečního založení sporu (například "Chci změnit své prostřední jméno!"), nebo když jste si už vyžádal(a) konkrétnější informace.

Protože jsem rodilý mluvčí v němčině, nabízím obvykle své služby jako překladatel, když jedna (německá) strana není příliš zběhlá v psané angličtině.

Přijdou-li Vám odpovědi, manažer případu uloží obsah (zpravidla celkový) s časovým razítkem do stavové stránky. Obvykle dávám stranám dva týdny času (více v době dovolených), než je opětovně urguji.

Zbývá dořešit: Co dělat, když nepřijde žádná odpověď?


ArbitrationAnnouncement/CZ (last edited 2020-01-15 20:25:26 by AlesKastner)