Podpora / Školení

Příručka podpory

Jaké údaje může Podpora získat z účtu uživatele?

Přímo z konzoly Inženýra podpory (SE)

SE může ze své konzoly přímo vidět:

Další údaje dostupné z konzoly SE

Inženýr podpory (SE) může získat další údaje dalším příkazem po startu konzoly SE:

Další údaje

SE může z ID účtu zjistit, ve kterém roce byl účet vytvořen.

Pouze pro SE a arbitráž Statistiky účtu


Support/Handbook/AccountInformation/CZ (last edited 2016-06-29 18:31:20 by AlesKastner)