CAcert má na prodejce Smart Card tyto požadavky (MUSÍ BÝT SPLNĚNY):

viz Komando Crypto Hardware (kryptografického hardware)

Seznam přání (co by se hodilo):

Co může CAcert nabídnout prodejci Smartcard:

Informace o kartách Smartcard:


CategoryCryptoHardware

SmartCards/CZ (last edited 2015-04-06 17:27:47 by AlesKastner)