Zásady

[Policies]

Předmluva

Zásady jsou dokumenty, které jsou pro komunitu závazné a jsou zpracovány tak, aby splnily požadavky auditu. Lze na ně pohlížet jako na "naše zákony" platné uvnitř komunity CAcert (ačkoli - přesněji - platí společně s jinými zákony a dokumenty), a jsou to i první dokumenty, po nichž sáhne arbitr při řešení jakéhokoli sporu.

Jako zaručovatelé byste měli mít dobrý přehled o tom, jaké zásady existují, kde se dají nalézt a zhruba i druh jejich obsahu. Nepotřebujete znát všechno, co obsahují; jestliže Vám člen komunity položí otázku, bude Vaše typická odpověď: "Tohle bude v našich zásadách XYZ."

Důležité zásady

Seznam všech platných zásad je v Seznamu řízených dokumentů.

Umístění

Všechny plně schválené zásady najdete na stránkách cacert.org/policy/. Některé závazné zásady ve stavu KONCEPT jsou obsaženy v úložišti SVN, ale časem je zpravidla přesouváme do hlavního webu.

Všechny platné zásady i mnohé pracovní dokumenty jsou uvedeny v Seznamu řízených dokumentů. Dokumenty tam neuvedené nejsou dokumenty zásad.

Další údaje o struktuře a umístění zásad viz Editorův průvodce dobrými zásadami.

Dokumenty typicky procházejí dráhou (cestou), která zároveň určuje jejich umístění. (V opačném pořadí, než je uvedeno výše.)

Odkud zásady pocházejí?

Obecně jsou zásady odvozeny z požadavků auditu. Další informace viz EggPol o autoritě.

Ostatní dokumenty, které jsou sice užitečné, ale jsou mimo tento rozsah, mají být označeny jinak, aby nedošlo k mýlce. Například: Příručky, Návody, Praktiky atd.

Co je ještě nutno udělat

Dotaz na priority vzneste na Skupinu pro zásady a prohlédněte si také podrobný seznam úkolů.

Licence

Podle Zásady ohledně zásad (PoP) 6.2 jsou všechny zásady majetkem CAcert Inc, neboť naše příspěvky jsou tam zcela přeneseny. Něco za něco, uvedené v Zásady ohledně zásad (PoP) 6.4, znamená, že CAcert Inc. nyní licencuje dokumenty zpětně pod otevřenou Creative-Commons-Attribution-Share-Alike licenci se všemi spory řešenými vlastní arbitráží: Zásady řešení sporů (DRP).

Další technické podrobnosti viz EggPol o licenci.

Postup / umístění

Hlavní místo, kam se podívat, je Skupina pro zásady. Je to seznam adresátů - osob, které zásady vytvářejí, revidují je a hlasují o nich.


Policy/CZ (last edited 2020-01-15 20:07:55 by AlesKastner)