Ověření "otisků prstů" pomocí DNSSEC

K ověření, zda jsou "otisky prstů" (fingerprints) stažených kořenových certifikátů správné, lze použít TXT záznamy v DNS domény cacert.org, chráněné zabezpečením DNSSEC.

Informace o "otiscích prstů" (fingerprints) jsou uloženy v zóně DNS s názvem _fp.cacert.org - znak podtržítko indikuje ne-hostitelskou informaci. Pro každou generaci kořenových certifikátů bude vytvořen nový podadresář. Ten současný se nazývá "g1". K získání seznamu všech dostupných certifikátů určité generace se můžete dotázat návěstí _certs onoho podadresáře dotazem na DNS pro _certs.g1._fp.cacert.org, což poskytne dva názvy certifikátů "root_X0F class3_X0E". Každý z těchto odkazů zase poskytne jak URL ("_url"), tak sadu "otisků prstů" (algoritmy _md5, _sha1, _sha256) potřebnou pro ověřené stažení příslušného certifikátu. Ke stažení současného (g1) kořenového certifikátu byste tedy měli vyhledat URL pro stažení na _url.root_X0F.g1._fp.cacert.org a ověřit "otisk prstu" SHA2-256 na _sha256.root_X0F.g1._fp.cacert.org. "Otisky prstů" jsou vždy psány písmeny velké abecedy a bez oddělovačů.

/!\ Při používání příkazů a skriptů vždy začínejte záznamem záhlaví _certs.g1._fp.cacert.org, který v současné době dává „root_X0F class3_X0E“. Pokud materiál místo toho používá „root class3“, je zastaralý a měl by být implementován první dotaz.

Pro krátký test v Linuxu provede kontrolu následující kód. Pro použití v provozu zajistěte, aby byly odpovědi DNS ověřeny. Toho lze dosáhnout instalací ověřovacího vyhodnocovače (resolveru) [1, 2]. Pro správné nastavení DNSSEC v případě potřeby jednejte podle pokynů k distribucím.

$ host -t TXT _url.root_X0F.g1._fp.cacert.org.
_url.root_X0F.g1._fp.cacert.org descriptive text "http://www.cacert.org/certs/root_X0F.crt"
$ host -t TXT _sha256.root_X0F.g1._fp.cacert.org.
_sha256.root_X0F.g1._fp.cacert.org descriptive text "07EDBD824A4988CFEF4215DA20D48C2B41D71529D7C900F570926F277CC230C5"
$ wget -O root_X0F.crt 'http://www.cacert.org/certs/root_X0F.crt'
$ openssl x509 -in root_X0F.crt -noout -fingerprint -sha256 | tr -d :
SHA256 Fingerprint=07EDBD824A4988CFEF4215DA20D48C2B41D71529D7C900F570926F277CC230C5

V systému Windows lze tytéž údaje zjistit programem "nslookup":

>nslookup
Default Server: my.dnssrv.eu
Address: 2001:470:6f:458:c56d:5931:992:4708
> set type=TXT
> _url.root_X0F.g1._fp.cacert.org.
Server: my.dnssrv.eu
Address: 2001:470:6f:458:c56d:5931:992:4708
Non-authoritative answer:
_url.root_X0F.g1._fp.cacert.org   text =
    "http://www.cacert.org/certs/root_X0F.crt"
> _sha256.root_X0F.g1._fp.cacert.org.
Server: my.dnssrv.eu
Address: 2001:470:6f:458:c56d:5931:992:4708
Non-authoritative answer:
_sha256.root_X0F.g1._fp.cacert.org text =
    "07EDBD824A4988CFEF4215DA20D48C2B41D71529D7C900F570926F277CC230C5"
> _url.class3_X0E.g1._fp.cacert.org.
Server: my.dnssrv.eu
Address: 2001:470:6f:458:c56d:5931:992:4708
Non-authoritative answer:
_url.class3_X0E.g1._fp.cacert.org  text =
    "http://www.cacert.org/certs/class3_X0E.crt"
> _sha256.class3_X0E.g1._fp.cacert.org.
Server: my.dnssrv.eu
Address: 2001:470:6f:458:c56d:5931:992:4708
Non-authoritative answer:
_sha256.class3_X0E.g1._fp.cacert.org    text =
    "F6873D70D67596C2ACBA34401E69738B52701DD6AB06B49749BC55150936D544"
> exit

Níže je vypsán malý skript pro Linux, který provede ověření (je-li systémový resolver [součást operačního systému, řešící převod názvu DNS na IP-adresy a výpis záznamů DNS] správně konfigurován). Návratový stav je 0 při úspěšném ověření, jinak je nenulový (chyby 3, 4 a 5 mohou indikovat, že systémový resolver nepracuje se záznamy DNSSEC).

/!\ Skript není funkční, alespoň na Ubuntu 15.10 - končí kódem 3 na řádku 8. /!\

  1 #!/bin/bash
  2 
  3 # Ziskam seznam dostupnych korenovych certifikatu (nazvy)
  4 TMP_RESPONSE=___root___$$.tmp
  5 dig +nocmd +comments +nostats +norrcomments +dnssec IN TXT _certs.g1._fp.cacert.org. > ${TMP_RESPONSE} || exit 1
  6 
  7 grep -q '^;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: ' ${TMP_RESPONSE} || exit 2
  8 grep '^;; flags:' ${TMP_RESPONSE} | cut '-d;' -f3 | cut -d: -f2 | grep -q ad || exit 3
  9 grep '^; EDNS:' ${TMP_RESPONSE} | tr ";," "\n\n" | grep flags | cut -d: -f2 | grep -q do || exit 4
 10 grep -v '^;' ${TMP_RESPONSE} | grep -q RRSIG || exit 5
 11 
 12 ROOTS=$(grep -v '^;' "${TMP_RESPONSE}" | grep -v " RRSIG " | grep TXT | cut '-d"' -f2 | head -1)
 13 printf "Nalezeny koreny: %s\n\n" "$ROOTS"
 14 
 15 rm -f -- "${TMP_RESPONSE}"
 16 
 17 for a in $ROOTS; do
 18     printf "Stahuji %s ...\n" "$a"
 19 
 20     # Ziskam URL pro stazeni kazdeho certifikatu v seznamu ROOTS
 21     TMP_ROOT=___root___$$.tmp
 22     dig +nocmd +comments +nostats +norrcomments +dnssec IN TXT "_url.$a.g1._fp.cacert.org." > ${TMP_ROOT} || exit 11
 23     grep -q '^;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: ' ${TMP_ROOT} || exit 12
 24     grep '^;; flags:' ${TMP_ROOT} | cut '-d;' -f3 | cut -d: -f2 | grep -q ad || exit 13
 25     grep '^; EDNS:' ${TMP_ROOT} | tr ";," "\n\n" | grep flags | cut -d: -f2 | grep -q do || exit 14
 26     grep -v '^;' ${TMP_ROOT} | grep -q RRSIG || exit 15
 27     CRT_URL=$(grep -v '^;' ${TMP_ROOT} | grep -v " RRSIG " | grep TXT | cut '-d"' -f2 | head -1)
 28 
 29     # Ziskam otisk SHA2-256 kazdeho certifikatu v seznamu ROOTS
 30     TMP_ROOT_FP=___root___$$.tmp
 31     dig +nocmd +comments +nostats +norrcomments +dnssec IN TXT "_sha256.$a.g1._fp.cacert.org." > ${TMP_ROOT_FP} || exit 21
 32     grep -q '^;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: ' ${TMP_ROOT_FP} || exit 22
 33     grep '^;; flags:' ${TMP_ROOT_FP} | cut '-d;' -f3 | cut -d: -f2 | grep -q ad || exit 23
 34     grep '^; EDNS:' ${TMP_ROOT_FP} | tr ";," "\n\n" | grep flags | cut -d: -f2 | grep -q do || exit 24
 35     grep -v '^;' ${TMP_ROOT_FP} | grep -q RRSIG || exit 25
 36     CRT_FP=$(grep -v '^;' ${TMP_ROOT_FP} | grep -v " RRSIG " | grep TXT | cut '-d"' -f2 | head -1)
 37 
 38     # Ze ziskaneho URL stahnu certifikat
 39     wget --quiet -O "___CRT___$a.crt" "$CRT_URL" || exit 31
 40 
 41     # Spocitam otisk ze stazeneho souboru certifikatu
 42     DL_FP=$(openssl x509 -in "___CRT___$a.crt" -noout -fingerprint -sha256 | cut -d= -f2 | tr -d :)
 43 
 44     printf "Nalezen certifikat pro koren \"%s\":\n- CRT URL:\t%s\n- CRT FP:\t%s\n- DL FP:\t%s\n\n" "$a" "$CRT_URL" "$CRT_FP" "$DL_FP"
 45 
 46     # Porovnam otisk stazeneho certifikatu s hodnotou získanou z DNS
 47     if [ ! "$CRT_FP" == "$DL_FP" ]; then
 48         printf 'Verification Failed!'
 49         exit 32
 50     fi
 51 
 52     rm -f -- "$TMP_ROOT" "$TMP_ROOT_FP"
 53 done

Výstup z upraveného skriptu:

_certs.g1._fp.cacert.org. 21599 IN   TXT   "root_X0F class3_X0E"

Nalezeny koreny: root_X0F class3_X0E

Stahuji root_X0F ...


_url.root_X0F.g1._fp.cacert.org. 20558 IN TXT  "http://www.cacert.org/certs/root_X0F.crt"_sha256.root_X0F.g1._fp.cacert.org. 20632 IN TXT "07EDBD824A4988CFEF4215DA20D48C2B41D71529D7C900F570926F277CC230C5"

Nalezen certifikat pro koren "root_X0F":
- CRT URL:   http://www.cacert.org/certs/root_X0F.crt
- CRT FP:    07EDBD824A4988CFEF4215DA20D48C2B41D71529D7C900F570926F277CC230C5
- DL FP:    07EDBD824A4988CFEF4215DA20D48C2B41D71529D7C900F570926F277CC230C5

Stahuji class3_X0E ...


_url.class3_X0E.g1._fp.cacert.org. 20651 IN TXT "http://www.cacert.org/certs/class3_X0E.crt"_sha256.class3_X0E.g1._fp.cacert.org. 20680 IN TXT "F6873D70D67596C2ACBA34401E69738B52701DD6AB06B49749BC55150936D544"

Nalezen certifikat pro koren "class3_X0E":
- CRT URL:   http://www.cacert.org/certs/class3_X0E.crt
- CRT FP:    F6873D70D67596C2ACBA34401E69738B52701DD6AB06B49749BC55150936D544
- DL FP:    F6873D70D67596C2ACBA34401E69738B52701DD6AB06B49749BC55150936D544