FAQ: Jak zadávat jména ve vstupním formuláři

I když Zásady zaručování uvádějí, že jména je třeba uvádět na řádek, nyní používaný vstupní formulář rozděluje jména do polí.

Příčinou mnoha arbitrážních případů je chybný zápis daných (prvních, křestních) jmen do pole příjmení, příjmení zapsaných naopak do pole pro dané_jméno, nebo zápisu chybných přípon. Je to způsobeno i rozdíly v kultuře různých zemí (například francouzská norma zápisu jmen je PŘÍJMENÍ, Dané_jméno).

Obecné pravidlo: Jména je nutno zapsat tak, jak jsou uvedena aspoň v jednom dokladu totožnosti.

Dané_jméno

Dané jméno - někdy zvané "první jméno", u nás "rodné jméno", ale obvykle jen "jméno", je jméno uživatele jako individua. (U nás dostává rodné jméno zpravidla již novorozenec.)

Příjmení

Střední jméno (jména)

Přípona (Suffix)

Pamatujte:

UTF-8 není v současnosti podporován

Dále čtěte


FAQ/HowToEnterNamesInJoinForm/CZ (last edited 2016-05-03 20:21:22 by AlesKastner)