Jak mohu odstranit svůj účet v CAcert?

viz také: Jak ukončit členství v CAcert

Chcete-li odstranit svůj účet, musíte napsat e-mail na support(zavináč)cacert(tečka)org. Váš účet pak bude odstraněn definovaným postupem, pokud je to možné. V závislosti na stavu Vašeho účtu to může trvat až několik měsíců.

Pro ukončení platnosti účtu Dohoda komunity CAcert (CAcert Community Agreement) stanoví, že:

3.3 Ukončení

Dohoda komunity CAcert je ukončena:

 1. Na základě rozhodnutí Skupiny pro zásady (Policy Group) podle (PoP => COD1). To ukončuje Dohodu s každým členem.
 2. Podle nařízení arbitra nebo dokončením procesu ukončení definovaného nařízením arbitra (DRP => COD7).
 3. Ukončením existence člena (tj. v případě jednotlivce jeho smrtí).

Člen může kdykoli prohlásit, že si přeje resignovat (odejít od) CAcert, písemnou zprávou odeslanou na support(zavináč)cacert.org. Tím zahájí proces ukončení této Dohody s členem.

3.3a Důsledky ukončení

Ukončení zruší práva POUŽÍVAT, NABÍZET a VYTVÁŘET (USE, OFFER a CREATE) osobní certifikáty v jakémkoli účtu bývalého člena. Tyto certifikáty budou odvolány a všechny služby poskytované bývalému členu budou co nejdříve ukončeny. Některé údaje však přetrvají pro účely zpracování certifikátů.

Ustanovení arbitra pro dobu členství přetrvávají jakékoli ukončení. Bývalí členové jsou stále vázáni Zásadami řešení sporů (Dispute Resolution Policy => COD7) a arbitr může znovu uplatnit jakékoli ustanovení této dohody nebo nařízení.

Pokud jde o organizace, jsou podrobnosti také definovány v Zásadách zaručování organizací (Organisation Assurance Policy, OAP => COD11).

Každý člen, který se dozví o úmrtí jiného člena nebo o ukončení existence člena-organizace, upozorní support(zavináč)cacert.org.

Skutečný proces zrušení Vašeho účtu byl naposledy definován nařízením arbitrážního případu a20141024.1

Diskuse

Jak. Musíte odeslat e-mail na PODPORA <support AT cacert SPAMFREE DOT org>. Použijte prosím předmět zprávy "Account Removal" (Odstranění účtu). Tím zahájíte výše zmíněný postup.

Proč. Ačkoliv můžete skončit kdykoli, nezbavuje Vás to budoucích rizik, odpovědnosti a závazků, ani rizik, odpovědnosti a závazků jiných lidí. Je tomu tak, protože používáte-li certifikáty, vytváříte možnost, aby na Vás jiní lidé spoléhali, a ti mohou (docela spravedlivě) na Vás spoléhat nadále, přestože jste odstoupil(a).

Který. K ukončení platnosti Vašeho účtu budou potřebné nebo aspoň napomohou tyto údaje:

Odvolání (ukončení platnosti) certifikátů také urychlí proces ukončení.

Termíny. V tomto kontextu: odstranění/zrušení Vašeho účtu, odstoupení a ukončení dohody s Komunitou (Dohoda komunity CAcert, CCA) - to vše znamená přibližně stejnou akci.

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte naši e-mailovou podporu.

Budoucí změny

Bylo by užitečné mít jediné tlačítko pro založení žádosti o odstoupení (spor). Po stisknutí toho tlačítka by byl spor založen a měl by se zobrazit nějaký text, jako výše, vysvětlující, proč se žádost vyřizuje.

Tlačítko "spor" (přesně: položka menu Spory/Zneužití) je již v systému. Také by se dala přidat tlačítka "všeobecný spor" a "odstoupení", kdyby to ze softwarových důvodů bylo vhodné.


FAQ/AccountRemoval/CZ (last edited 2018-02-20 21:59:41 by AlesKastner)