Přehled postupů certifikace (CPS)

POZOR: Tato stránka není již zcela aktuální, protože CPS je nyní ve stavu ZÁSAD (POLICY). Ovšem CPS a odkaz na ně platí.

Anglický KONCEPT (DRAFT) Přehledu postupů certifikace (Certification Practice Statement, CPS) je umístěn na:

http://www.cacert.org/policy/CertificationPracticeStatement.php

Český překlad: Přehled postupů certifikace.
Registr (rejstřík) a pravidla (zásady) pro doménu .cz

KONCEPT znamená, že dokument je závazný pro komunitu, ale skupina zásad stále provádí finální změny. CPS je Oficiální dokument CAcert (CAcert Official Document, COD) COD6.

Přehled všech COD najdete v dokumentu Seznam řízených dokumentů (Controlled Document List).

Obecná stránka o zásadách je zde. Dokumenty zásad v angličtině jsou ke stažení zde. Český překlad některých dokumentů včetně zásad je zde.

Zastaralý dokument

Velmi starý, zastaralý dokument CPS byl na https://www.cacert.org/cps.php. Ten nyní Skupina zásad odstranila (p20091106) a nahradila na uvedeném odkazu novým.

CPS jiných certifikačních autorit

Pro inspiraci nahlédněte do některých CPS jiných CA níže. Ovšem dokumenty jiných CA se všeobecně nevztahují na CAcert, protože náš model je zcela odlišný a sestavujeme své zásady od počátku tak, aby vyhovovaly naší komunitě.

Neziskové certifikační autority

CPS EuroPKI, "neziskové organizace založené pro tvorbu a rozvoj celoevropské infrastruktury veřejných klíčů".

EuroPKI Rakousko

Komerční certifikační autority

VeriSign

Thawte

Jiné odkazy

Mozilla - vložený seznam certifikátů: Seznam společností a certifikátů zahrnutých do úložiště kořenových certifikátů projektu Mozilla po 1. březnu 2007.

Mozilla - aktuální seznam certifikátů: Seznam společností a certifikátů přihlášených pro vložení do úložiště kořenových certifikátů projektu Mozilla, jejichž přihlášky působí (jsou aktivní).

Břitké, trefné komentáře

Rozpracované (Work-in-progress, WIP) verze CPS se staly předmětem ostré kritiky: 341 327 364 153 424 87 538 221 257 511 46 225


CPS/CZ (last edited 2020-01-16 21:37:47 by AlesKastner)