Program zaručování

Program zaručování jednotlivců

Úvod

Program zaručování (jednotlivých osob) je zaručovací program pro jednotlivce. Jeho účelem je zaručovat jednotlivé osoby.

Program je založen na Zásadách zaručování (Assurance Policy). Program zaručování sestává z podzásad, které rozšiřují Zásady zaručování.

Zásady

Procedury

Odkazy (revidované)

Odkazy (k revizi)


Assurance/CZ (last edited 2015-04-12 17:34:17 by AlesKastner)