Vy a CAcert

Úvodní poznámky

V současnosti přizpůsobujeme webové stránky potřebám zaručovatelů a uživatelů začátečníků. Text zatím někde uvádí jen hlavní body.

Mějte vždy na paměti, že stránka nemusí vyhovovat Vašim potřebám, ale slouží potřebám zaručovatelů a uživatelů začátečníků. Musí tedy být psána jazykem netechnickým a vhodným pro osoby, které nikdy nečetly o digitálních certifikátech a důležitých skutečnostech, které je nutno vzít v úvahu pro zaručení nějaké osoby.
Informace o vašich zkušenostech s notáři, advokáty atd. jsou velmi důležité, protože nás vedou k volbě optimálního obsahu úvodní stránky a průvodců začátečníků.

Vezměte v úvahu, že úroveň jazyka použitého na nynější webové stránce CAcert je velmi základní a ne tak profesionální, jak by měla být. Proto nepoužívejte úroveň svého každodenního jazyka pro psaní textů, pište raději způsobem, jaký vídáte na webových stránkách různých společností. CAcert je koneckonců konkurentem běžně známých certifikačních autorit (CA) a proto musí jazyk konkurovat rovněž. Kdykoli zpozorujete možnost zvýšit úroveň textů, prosím využijte jí.

Krátkou poznámku pro FTA je správné uvést na začátku, protože FTA neztrácejí čas čtením celého úvodu, ale mají raději přehled, který lze přečíst za pár minut, když si nějaký pán nebo paní přeje být ověřen(a).

Glosář

Žádáme Vás o ověření totožnosti...

...k ověření totožnosti osoby na našem formuláři ověření-totožnosti pro Důvěryhodné třetí strany (Trusted-Third-Parties) - rádi byste se o tom dozvěděli více podrobností předem. Náš průvodce pro FTA Vám několika větami vysvětlí, proč potřebujeme ověření totožnosti a provede Vás krok za krokem postupem ověření.

Nabízíme Vám...

...digitální klientské a serverové certifikáty zdarma pro bezpečnou komunikaci elektronickou poštou (e-mailem) a bezpečný přístup k webům (například elektronickému bankovnictví [eBanking]).

Bezpečnou e-mailovou komunikací rozumíme digitálně podepsané a/nebo zašifrované zprávy (e-maily), chráněné tím proti přečtení nebo úpravě jakýmikoli třetími osobami/stranami během přenosu.
Bezpečným přístupem k webům rozumíme zašifrovanou komunikaci mezi Vámi a webovým serverem. Zašifrovaná komunikace zaručuje, že třetí strany [osoby, počítače, instituce] nemohou vidět ani upravovat Vaši komunikaci.

Naše digitální certifikáty pro bezpečný přístup k webovým stránkám se drží celosvětového standardu X.509 pro certifikáty; naše certifikáty mohou tedy zpracovat všechny aplikace, které si nainstalujete, podporují-li certifikátový standard. Pro bezpečnou e-mailovou komunikaci nabízíme kromě certifikátů X.509 také podpisy podle standardu OpenPGP.

Vaše výhody...

...jsou na jedné straně konec ročních registračních poplatků soukromým, organizovaným certifikačním autoritám, a na druhé straně Vaše osobní oblast správy, s jejíž pomocí můžete sami vydávat nebo odvolávat certifikáty. Všechny změny ve Vaší osobní oblasti správy proběhnou okamžitě bez dalšího úsilí vynaloženého z naší strany. Jste na nás nezávislí a neexistují žádná zpoždění, která by byla způsobena vnitřními procesy CAcert.

Chcete certifikát...

...k digitálnímu podpisu Vašich e-mailových zpráv nebo k zašifrování přístupu ke svému webovému serveru. Náš průvodce pro FTU Vám rychle a jednoduše vysvětlí, jak si můžete sami vydat certifikát X.509 nebo podpis PGP během několika málo minut.

Kdo jsme...

...nezisková organizace s názorem, že bezpečnost je právo veřejnosti a obecná potřeba. Vysoké poplatky nesmí být překážkou vysokého zabezpečení a nesmí tedy být dostupné pouze pro finančně silné soukromé osoby a společnosti.

Máme mezinárodní síť společností a soukromníků, dokazující každodenním používáním certifikátů CAcert, že vysoké zabezpečení nemá nic společného s nákladnými procedurami a obecně ani s komplikovanými a nákladnými administrativními mašineriemi.