Význačné technické standardy pro CAcert.org

Internet Engineering Task Force - IETF

["Komando" pro výstavbu Internetu]


International Telecommunication Union - ITU

[mezinárodní telekomunikační unie]

The Unicode Consortium - UNICODE

[konsorcium Unicode]

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN

[korporace Internetu pro přiřazené názvy a čísla]


Připomínky a náměty
Category or Categories