Zavedení programu TTP


Otázky k zodpovězení na této stránce

Otevřené otázky


Kde získat informace o TTP v určité zemi?

Vztahy mezi programem důvěryhodné třetí strany (TTP) a zaručovatelem organizací (OA)


TTP/TTPprogram/Deployment/CZ (last edited 2015-08-09 08:27:26 by AlesKastner)