Otevřené fórum pomoci CAcert

[CAcert's Open Help Forum]

Otevřené fórum pomoci pracuje v současnosti na seznamu adresátů cacert-support.

Kdo

Je to otevřená skupina zaručovatelů, kteří odpovídají na záležitosti pomoci ("help") tam, kde je potřebné vysvětlení, ne však zvláštní zásah. K seznamu adresátů a poskytnutí pomoci se může připojit každý zaručovatel. Povzbuzujeme je, aby to udělali, nyní stačí vybrat si ze záležitostí kolujících mezi členy.

Budete potřebovat mít:

Jsou to pokyny ohledně toho, co pomáhá, spíše než pevné a skutečné požadavky.

Soukromí

Tým podpory přeposílá e-maily přímo do tohoto seznamu. Je to jeho způsob práce, jak Vám pomoci vyřešit problémy s CAcert a zároveň ochránit Vaše soukromí. Tyto pokyny hledají rovnováhu mezi ochranou Vašeho soukromí a dodáním nástrojů, které by Vám pomohly ochránit soukromí. Není to žádné vytesané Desatero; můžete směle navrhovat a projednávat alternativy na fóru pomoci.

 1. Pošlete-li dotaz na pomoc v jednoduché věci na support@c.o, pak bude pravděpodobně ihned přeposlán do fóra pomoci (což je nyní seznam cacert-support uvedený výše).

  1. Vaše jméno a e-mailová adresa zůstanou nezměněny, neboť je nutné zachovat možnost odeslat Vám odpověď. Jsou tedy zaslány celé, jak jsou uvedeny v hlavičce "Od:" (From:).
 2. Existuje-li zjevný důvod, že je obsah citlivý, jako jsou podrobné osobní údaje, pak je tým Triage pošle Inženýru podpory, aby se jimi zabýval.

  1. Výskyt jména a e-mailové adresy v hlavičkách nestačí k označení "toto je citlivé" v bodu 2.
 3. O své soukromí se musí postarat Člen. CAcert neslibuje, že zakryje Vaše soukromí, místo toho Vám vzájemně si pomáhající Komunita podobně smýšlejících lidí dodá potřebné nástroje. Všichni lidé jsou dobrovolníci, takže existuje omezení, co je rozumné od nich očekávat a co jim uložit.
 4. Jak v žádosti o pomoc signalizovat citlivé informace:
  1. Nynější dokumentovaný a nejlepší způsob je použít kontaktní webový formulář na www.cacert.org/index.php?id=11. Pro avizování citlivých údajů použijte spodní pole, nikoli horní [v nové verzi: odešlete žádost pravým a nikoli levým tlačítkem]. Tak dostane tým podpory Vaši zprávu bezpečným způsobem a s patřičným avízem.

  2. Jiný způsob avíza je napsat na e-mail support@c.o. Nejlépe na začátku textu zprávy, například: PRIVATE [SOUKROMÉ]. Nespoléhejte pouze na Předmět: [Subject:] zprávy, ten je často přehlédnut jen jednou a znovu už ne. Pozor, tato metoda není šifrována.

  3. Tým Triage (první linie) čte každý e-mail, i ten, který ze pak zahodí. Podívají se a rozhodnou. Avšak pracují rychle a nevyhnutelně chybují. Jejich úkolem je zefektivnit systém, abyste dostali pomoc co nejdříve. Vaším úkolem je pomoci jim tak, že se vyjádříte jasně :)

 5. Zásady ochrany soukromí (Privacy Policy) jsou zastaralé (a zůstanou zastaralé, dokud výbor nedokončí určitou část práce). Zejména: byly napsány před přidáním seznamů adresátů k sadě nástrojů CAcert a neobsahují ani nepokrývají tyto a podobné nástroje ovládané Komunitou.

  • Současné fórum pomoci u CAcert, seznam cacert-support, je tedy založeno jako veřejně čitelné (i pro roboty Google); taková jsou i jiná fóra jako zásady (policy) a výbor (board).
 6. V budoucnu by bylo vhodné prozkoumat alternativy, jako uzavřená fóra pomoci, nyms [kategorizace? utajení?], desinfekce a další. Žádná z nich však není dokonalá.
 7. Zabývala se tím nedávná [2011] arbitráž a vytvořila princip: tam, kde je jasný kontext ochrany soukromí, nemají být zprávy publikovány (přeposílány). Avšak takový kontext musí být jasně definován, potřebuje být určitým způsobem stanoven atd. Nařízení arbitráže bohužel nedává mnoho vodítek pro jiné situace než dané okolnostmi [případu], proto bude třeba experimentovat.

Uvedené body berou v úvahu mnoho vlivů: současný spor proti vlastníkům seznamů adresátů, návrh on-line systému, vývoj seznamů adresátů, zásady ochrany soukromí, historii CAcert jako soukromé organizace, současné potřeby Týmu podpory, pohledy regulátorů soukromí [?], trend zákonů a nynější dlouhá, ale bezvýsledná debata na cacert-support.

Tím chceme říci, že v historii chaotických témat je toto mimořádně chaotické téma. Skutečně "čarodějný lektvar". Přijďte ochutnat! Připomínky jsou vítány (prosím, jasně je označte).


Support/OpenHelpForum/CZ (last edited 2016-06-21 16:52:46 by AlesKastner)