Kryptografický hardware

Jeden snadný (ačkoli sporný) předpoklad podprojektu Úschovy a obnovy je, že kořen bude uložen v hardwaru, který je nějakým způsobem bezpečný.

Některé nápady pro hardware

Ocenění projektů


Roots/EscrowAndRecovery/RandomHardware/CZ (last edited 2016-03-08 13:28:24 by AlesKastner)