česky | deutsch | english | français


PoJAM

Přehled

PoJAM jsou naše Zásady pro zaručovatele juniory (Policy on Junior Assurers / Members). Popisuje, jak CAcert zachází s potenciálními členy, kteří jsou právně nezletilí. Tato stránka představuje základní index všech souvisejících článků a je také úvodem pro Rodiče.

Členství v CAcert znamená stát se částí celosvětového webu důvěry (web-of-trust). Je to síť lidí, kteří se mohou vzájemně spoléhat na dohodnuté věci. Konkrétně náš web důvěry je určen k tomu, aby nám pomohl vydávat smysluplné certifikáty. Jsou to malé digitální / kryptografické soubory, které mohou poskytnout spolehlivé údaje o členství a totožnosti. Tak mohou být použity pro bezpečnou e-mailovou komunikaci a přihlášení k webu. Chcete-li získat certifikáty vydané společností CAcert, musíte být členem.

Soudíme, že tento proces je vhodný jak pro juniory, tak pro dospělé, takže jsme prozkoumali a dokumentovali způsoby, jakými se junioři mohou zúčastnit.

Co to znamená pro Rodiče?

("Rodiče" je termín zahrnující vlastní či adoptivní rodiče, nebo poručníky juniora.)

Stát se členem CAcert znamená mj. přijmout Dohodu komunity CAcert (CAcert Community Agreement, CCA), která je právně závaznou dohodou.

Na většině míst na světě musí rodič potvrdit dohodu juniora předtím, než se stane právně závaznou. Podrobnosti se mezi jednotlivými zeměmi značně liší a každý zaručovatel musí znát místní zvyklosti ohledně věku a požadavků.

Příslušné dokumenty

Často kladené otázky (FAQ)

Co jsou to ty certifikáty? Není mi to jasné! Přečtěte si o certifikátech zde!

Vyžaduje to peníze? Opravdu ne, nebo jen zřídka. Většina komunitních služeb je bezplatná; jsou poskytovány dobrovolníky pracujícími ve vlastním čase a na vlastní náklady. Jsou i některé výjimky: Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat zaručení, ale musí to ohlásit předem a obecně to platí jen pro cestovní výdaje apod. Poplatky se někdy vybírají za obtížně řešitelné problémy, jako jsou ztracená hesla. Dary jsou žádoucí, ale nejsou požadovány. Pokud vidíte jakoukoli žádost o peníze, požádejte o konkrétní zásady, dokumentaci nebo návrh na zálohování.

Co se po členech požaduje? Nemnoho. Zaručení jsou volbou zaručovatele, použití certifikátů je volbou člena. Některé povinnosti jsou uvedeny v Dohodě komunity CAcert (CCA), jsou tam též pravidla komunity a dobré praktiky Vaší internetové bezpečnosti.

Co se od členů vyžaduje? Nejprve žádáme každého člena, aby se dal zaručit. Toznamená že potřebuje najít zaručovatele, kteří při osobních schůzkách kontrolují doklady totožnosti člena a ověřují členství. Dále povzbuzujeme členy, aby se stali zaručovateli, což vyžaduje více záruk, a také úspěšné složení zkoušky Výzva zaručovatele. Po získání statusu zaručovatele se v dobrovolnických rolích nabízí více příležitostí.

Jak dlouho to všechno trvá? Zaručení může trvat pouze 10 minut, ale jeho průběh není pevně stanoven. Někteří lidé chtějí pouze používat certifikáty, jiní se snaží dosáhnout stavu zaručovatele. Někteří lidé se stanou zaručovatelem za jeden den, jiným to trvá roky. Někteří lidé provedou tisíce zaručení, jiní prakticky žádné, ale pomáhají spravovat naše stroje nebo psát naše zásady. Každý člen si určí své vlastní tempo a místo.

Jakým jiným organizacím se podobáte? Dobrá otázka. Pokud odhlédneme od internetové stránky věci, jsme jako každá odborná společnost, která zahrnuje vzájemnou komunikaci, učení a vzájemnou pomoc, vedoucí ke společnému cíli. Obecně platí, že naše cíle zahrnují propagaci bezpečnosti a soukromí v Internetu, konkrétně pracujeme na vybudování certifikační autority (CA) neboli certifikačního úřadu, abychom mohli vydávat certifikáty X.509 pro používání v Internetu a vydáváme i certifikáty s klíčem systému OpenPGP. Pořádáme některé kurzy, testy a kvalifikace, které nám pomáhají. Zdaleka největší část z nás je sdružena v celosvětovém "webu důvěry", tvořeném našimi zaručovateli, kontrolujícími totožnost a členství našich členů.

Jakému problému může čelit člen junior? Tyto problémy se dělí na dva druhy: a) specifické pro CAcert, b) všeobecné, které mohou nastat kdekoli.

Konkrétně pro CAcert: člen může udělat spolehlivé prohlášení, které se může později ukázat špatným. Například identita na formuláři CAP často obsahuje chybějící prostřední jméno nebo nesprávné pořadí jmen. Proto máme pevně definovaný postup (řešení sporů), abychom tyto věci napravili. Koncept spolehlivých prohlášení, nazvaný Spolehlivé prohlášení zaručovatele CAcert (CAcert Assurer Reliable Statement), je součástí našeho procesu zaručení a je používán i jinde v naší komunitě.

Obecně se člen může dostat do všech běžných problémů, což je normální jak v CAcert, tak mimo. Protože prosazujeme spolehlivé metody a interakce, doufáme, že problémy budou menší než na ostatních místech nebo organizacích. Tam, kde se objeví potíže, které mohou být spojeny přímo s CAcert, zavoláme arbitra, aby se s ními vyrovnal.

Co je to ta arbitráž? Zní to děsivě! Jen zdánlivě: vlastně je mnohem méně děsivá než jiné metody. První věc, kterou si musíme pamatovat, je ta, že protože certifikáty vyžadují spolehlivost, musíme řešit všechny spory legálně. Za druhé očekáváme, že řada našich sporů bude přeshraniční, mezi členem ve vaší zemi a členem v jiné zemi. Pak bychom měli skutečný problém rozhodnout se, která pravidla a soudy je vyřeší. Jinak by měl každý člen skutečný problém.

Abychom všem našim členům mohli problémy řešit jednoduše, nákladově efektivně a bezpečně, máme jeden systém pro všechny spory: Arbitráž je naše jediné fórum pro všechny. Tento systém tvoří naši dobrovolní arbitři, kteří jsou vybráni z našich nejzkušenějších a starších zaručovatelů. Jsou vytvořeny naše formální Zásady řešení sporů, respektované všemi komunitami. Rozhodčí řízení (arbitráž) žádá místní soudy, aby se s relevantními spory obrátily na ni, a tak poskytuje členovi další ochranu.

PoJam Sekce 5 ''Arbitráž'' má určité pokyny, které nám všem pomohou vyřešit spory týkající se juniorů.

Kde mohu položit další otázky?

Nejlepším místem je osobní schůzka při zaručení.

Zaručovatelé budou pravděpodobně znát základy, ale PoJAM je zcela nový, a proto také zvažte položit své otázky prostřednictvím mnoha metod podpory, uvedenými v článku Potřebuji podporu!.


PoJAM/CZ (last edited 2020-01-16 21:09:43 by AlesKastner)