Czech - English - German - Dutch - French - Spanish - Russian


Nový výpočet bodů (oprava Thawte) - bulletin (ČESKY)

Protože Hodnocení softwaru připravuje zavedení "opravy Thawte", je třeba informovat každého člena bulletinem. Další informace o opravě: viz notář Thawte a Nový výpočet bodů.

Přijato jednáním výboru m20111023.2

Současný návrh (z 2011-10-18)

Předmět: [CAcert.org] Změny v CAcert

Vážený člene komunity CAcert,

s hrdostí Vám oznamujeme nové změny na webu CAcert. 

Ačkoli v minulosti proběhlo několik změn, většinou proběhly "za scénou". Dnes oznamujeme viditelnější změny:


 1. Změna stránky Mé body (My Points)

Seznam bodů v menu "Mé údaje" -> "Mé body" bude zlepšen. Hlavní změna: Obdržené a vydané Body zaručení budou přidělovány novým způsobem. Rozhodující byl pracovní součet bodů zaručení přidělených zaručovanému. Dříve byly zobrazeny pouze přínosné body a body přidělené při zaručeních byly zaokrouhleny dolů, pokud přesáhly 100.

Nyní jsou zobrazeny všechny přidělené body. Zaručovaný může stále získat jen přínos nejvýše do 100 bodů zaručení. Jako zaručovatel může člen získat přínos nejvýše do 50 zkušenostních bodů zaručováním jiných členů. Nový seznam ukáže výpočet mnohem přehledněji. Podívejte se na nový výpis bodů na https://www.cacert.org/wot.php?id=15

 2. Body Tverify jsou odvolány

Spolu s touto změnou budou všechny body přidělené starým programem Tverify brzy odvolány. Program Tverify sloužil k přenosu bodů přidělených notáři Thawte (Thawte Notaries) členům CAcert, a byl nedávno ukončen. Body Tverify nemohou být ověřeny v CAcert (například nelze rozlišit body od různých notářů) a proto budou tyto body brzy odvolány. Neznáte-li přesně svou úroveň zaručení, doporučujeme Vám vyhledat další zaručení od zaručovatelů CAcert.

Provedením těchto změn jsme udělali další krok k úspěšnému auditu. Projít auditem je důležitým stavebním kamenem ke schválení naší CA pro umístění do internetových prohlížečů.


 3. Zkontrolujte své nastavení Výstrahy

Rádi bychom Vám poradili v jiné důležité věci: V budoucnu zamýšlíme poslat Vám další bulletiny s našimi nejdůležitějšími zprávami, každých několik měsíců. Tento bulletin byl rozeslán jednorázově všem členům komunity CAcert. Do budoucna si prosím zkontrolujte své nastavení on-line na www.cacert.org v menu "Mé údaje" -> "Mé nastavení upozorňování", nebo na https://www.cacert.org/account.php?id=36, a zvolte si, které bulletiny chcete dostávat. Zamýšlíme spolehnout se na Vaše nastavení, abychom posílali svůj bulletin jenom těm, kteří si přejí dostávat specifické informace.


S úctou,
Alexander Bahlo
Důstojník pro vztah s veřejností (Public Relations)
CAcert.org

Další informace o novém způsobu výpočtu bodů:
https://wiki.cacert.org/FAQ/NewPointsCount