Zaručování organizací - přehled

Proces

Proces pro zaručování organizací je živý, ale je ve stadiu vývoje.

Jednoduchá a bezpečná procedura vyžaduje příslušného žadatele (podle typu entity a regionu), který předloží vyplněný formulář programu CAcert pro zaručování organizací (CAcert Organisation Assurance Programme, COAP) spolu s podpůrnou dokumentací vyžadovanou příslušnými podzásadami. Organizace také potřebuje alespoň jednu osobu, která splňuje požadavky na zaručovatele CAcert, aby byla jmenována jako správce organizace (Organisation Admin, O-Admin).

Potom projde zaručovatel organizace (Organisation Assurer, OA) celým procesem. V oblastech s on-line rejstříky budou typicky dotazovány přímo. Přístup k nim může být zpoplatněn v rozumné výši (typicky jen několik málo $/€/£).

Prosím vyplňte Formulář zaručení organizace (Organisation Assurance Form) a odešlete ho na support(zavináč)cacert.org, buď digitálně podepsaný nebo jako součást digitálně podepsaného e-mailu (použitím zaručeného certifikátu CAcert).

Tuto oblast provozuje Důstojník zaručování organizací (Organisation Assurance Officer, viz Důstojníci).

Formuláře

Formulář COAP je dostupný v angličtině a jsou dostupné i příklady vyplněných formulářů pro různé podzásady.

Existuje i nový formulář HTML-COAP. Je to HTML formulář a lze ho použít ke generování formuláře COAP do výstupního souboru PDF pro tisk a/nebo vyplnění off-line.

Starší verze formuláře COAP jsou stále dostupné na Texty otevřených a jiných dokumentů (ODT/PDF).

Zásady

Řídicí dokument je Zásady zaručování organizací (Organisation Assurance Policy) (ZÁSADY), který sám podléhá dokumentu Zásady zaručování (Assurance Policy) (ZÁSADY). Zásady jsou spravovány seznamem adresátů cacert-policy a občas podléhají revizi.

Informace pro (perspektivní) zaručovatele organizací lze najít v Příručce zaručování organizací (Organisation Assurance Manual).

Audit

Ve Zprávě kommunity 20081007 audit komentuje několik chyb. Ty jsou nyní soustředěny a uvedeny v Zaručování organizací. Bude třeba je vyřešit, než budou zaručovatelé organizací (OA) připraveni k revizi.

Podzásady

Podřízené zásady jsou pro každou zemi vyvíjeny typicky při zpracování prvních přihlášek. Viz dokument Příručka zaručování organizací (Organisation Assurance Manual), kde jsou informace o specifických podřízených zásadách.

Glosář

Více viz Glosář a zkratky.

Seznam zaručovatelů organizací

Viz Seznam zaručovatelů organizací (Organisation Assurers List)CategoryArbCaseOrgAssurance

OrganisationAssurance/Overview/CZ (last edited 2015-12-07 07:41:06 by AlesKastner)