Mikro CA (MicroCA) je velmi malý software certifikační autority, pracující s připravenými žádostmi o certifikáty X.509 (namísto žádostí PKCS#10) a vynucuje si Omezení jmen DNS (DNS Name Constraints) v malém, bezpečném hardwarovém prostředí. Mikro CA zajišťuje neomezenou interoperabilitu s existujícím softwarem, protože ověřuje omezení uvnitř CA a vydává normální certifikáty X.509.

Potřebný:

Hardware

Aktuálně plánujeme buď použít Žetony kompatibilní s JavaCards a vyvinout Mikro CA jako Javacard-aplet, nebo alternativně použít hardwarový bezpečnostní modul (Hardware Security Modle, HSM). Je možno použít tento hardware:

Software

Software je nutno napsat pro zvolenou hardwarovou platformu (Javacard nebo jiné prostředí) a poskytnout tyto funkce:

Máte-li zájem o sub-CA založenou na Mikro CA, prosím kontaktujte nás.


MicroCA/CZ (last edited 2016-05-04 19:44:05 by AlesKastner)