Konfigurace agenta přenosu e-mailů (Mail Transfer Agent, MTA)

PostFix / Dovecot

Ostatní

Konfigurace Sendmail

Konfigurace Qmail

Konfigurace Exim4

Konfigurace Exchange serveru 2010

Projekty

  1. Jak propojit několik domén pomocí TLSMailTransfer/CZ (last edited 2015-08-10 11:44:12 by AlesKastner)