Jak podepsat dokument v MS Office Word

Získání certifikátu pro podpis kódu nebo dokumentů

  1. Potřebujete mít klientský certifikát pro podpis dokumentů nebo softwaru. Podmínky pro schopnost jeho vydání jsou v odkazovaném článku a v této souhrnné tabulce. Všimněte si účelů certifikátu:

Certifikát pro podpis kódu - zobrazení ve Windows 10

  1. Při vystavení certifikátu z menu "Klientské certifikáty - Nový" na webu CAcert musíte zadat "Zobraz rozšířené volby" a v nich "Podepisování kódu". Jestliže tato možnost není viditelná, nemáte splněny podmínky pro schopnost vydávání takového certifikátu nebo jste dosud nepožádali o aktivaci této schopnosti pro svůj účet.

Nový klientský certifikát - podpisový

Postup digitálního podepsání dokumentu MS Word 2013

  1. Z menu "Soubor" zvolte "Možnosti" (levá strana okna). Na pravé straně okna zvolte "Zamknout dokument" a pak dole "Přidat digitální podpis".

Cesta k digitálnímu podepsání

  1. Otevře se podpisový dialog. Zde je již předvybrán vhodný certifikát, nebo pokud nemáte podpisový certifikát pro kód, je pole prázdné. Máte-li takových certifikátů více, můžete vybrat vhodný po stisknutí tlačítka "Změnit...".

Dialog digitálního podepsání

  1. Vyberte z rozbalovacího seznamu "Typ závazku" způsob práce s dokumentem. Zapište účel podepsání. Je vhodné doplnit i údaje o podepisujícím po stisknutí tlačítka "Podrobnosti...":

Údaje o podepisujícím

  1. Po vyplnění a stisknutí OK se vrátíte do podpisového dialogu. Stiskněte "Podepsat".

Akce podepsání

  1. Zobrazí se potvrzující dialog (který lze pro příště potlačit). Tím je dokument digitálně podepsán.

Potvrzení

  1. Po podepsání a při dalším otevření dokumentu se ukážou dvě žluté lišty: "Dokument je označen jako konečný" a "Dokument obsahuje platné podpisy". Tlačítkem "Zobrazit podpisy" se otevře postranní pravá část okna se základními údaji o podpisu. Podrobné údaje zobrazíte v dialogu po stisknutí tlačítka "Detaily podpisu...".

Indikace podepsaného dokumentu

  1. Podrobné údaje se zobrazí v dialogu připomínajícím podpisový.

Dialog oznamující, že je dokument digitálně podepsán

  1. Přejdete-li na odkaz "Zobrazit informace o podepisujícím", ukáže se dialog s údaji, které byly při podepisování vyplněny jako "Podrobnosti".

Podrobnosti o podepisujícím


HowTo/MSOfficeWord/CZ (last edited 2018-01-29 14:02:38 by AlesKastner)