Kompatibilita algoritmu haše

Algoritmus

MD5

SHA-1

SHA-256

SHA-384

SHA-512

1024-bit*

Software

CAcert

Vypnuto

Ano

Lze podporovat, ale nedostatečná podpora prohlížeče

Ne

OpenSSL 0.9.8

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

GnuPG 1.4.2

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

PGP 9.0

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Firefox+TB 1.5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Firefox 2.0 Beta

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Konqueror

závisí na instalovaném OpenSSL

Opera 9.0 (uses OpenSSL)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Java SE 1.5.0_08

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Java SE/ME 1.x

Ano při knihovnách Bouncy Castle Libs

Ne

Internet Explorer

závisí na instalovaném Windows CryptoAPI

Outlook (Express)

závisí na instalovaném Windows CryptoAPI

Safari

Ano

Ano

?

?

?

Ne

Evolution

Ano

Ano

?

?

?

Ne

KMail

Ano

Ano

?

?

?

Ne

Apple Mail

Ano

Ano

?

?

?

Ne

Operační systémy (a předinstalované utility)

Debian 5.0 (Lenny) (OpenSSL 0.9.8g)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Debian 6.0 (Etch) (OpenSSL 0.9.8o)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

SuSE 8.0 (OpenSSL 0.9.6c)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

SuSE 10.1 (OpenSSL 0.9.8a)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

SuSE 10.1 (GnuPG 1.4.2)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

FC2-FC4 (OpenSSL 0.9.7)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

FC4 (GnuPG)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

FC5 (OpenSSL 0.9.8a)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ubuntu 6.06 (OpenSSL 0.9.8a)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ubuntu 6.06 (GnuPG 1.4.2.2)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

FreeBSD 5.5-6.1 (md5 command, libmd)

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

FreeBSD 6.1-6.2 (OpenSSL 0.9.7)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

MacOSX 10.4 (OpenSSL 0.9.7)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Mandriva 2006 (OpenSSL 0.9.7g)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Mandriva 2007 (OpenSSL 0.9.8b)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Knoppix 4.0.2 (OpenSSL 0.9.7g)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Knoppix 5.0.1 (OpenSSL 0.9.8a)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Symbian OS 9.3

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Windows until XP SP2

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Windows 2003 SP2 x86; 2003 SP2 Itanium; XP SP2 X64, 2003 SP2 X64 + kb968730

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Windows Vista (according to MS)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

NetBSD 3.0-3.1_RC1**

Ano

Ano

Ne**

Ne**

Ne**

Ne

NetBSD 4_Beta (OpenSSL 0.9.8b)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

OpenBSD 3.4 (cksum command, libc)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

OpenBSD 3.6-4.0 (OpenSSL 0.9.7)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

* Víme o haši, která je 1024-bitová a bezpečná/funkční/vyvíjená/navrhovaná?

** Lze snadno upravit pomocí podsystému "pkgsrc", aby obsahoval takové haše


HashInterop/CZ (last edited 2015-09-12 17:04:41 by AlesKastner)