Jak vytvořit nový pár klíčů a žádost o certifikát (CSR) v IIS 5.0

Vytvoření klíčů a žádosti o certifikát (CSR) pro Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0.

Postup vygenerování veřejného a privátního klíče a CSR pro a MS web server IIS-5

Proces generování klíčů

Otevřete záložku Directory Security

Zvolte "Create a new certificate" (Vytvořit nový certifikát)

Příprava žádosti o certifikát (CSR)

Zadejte název certifikátu a zvolte jeho "sílu"

Zadejte údaje o Vaší organizaci

Zadejte obecný název (Common Name)

Zadejte zeměpisné údaje

Zvolte si název souboru pro uložení žádosti

Potvrďte podrobnosti své žádosti

Dokončete a zavřete průvodce certifikáty IIS. Žádost se vytvoří a uloží do souboru, jehož název a umístění jste zadali.

Instalace certifikátu v IIS 5.0

Nový certifikát dostanete e-mailem nebo si ho stáhnete z webových stránek svého účtu CAcert. Pak je třeba certifikát nainstalovat.

Uložení certifikátu do souboru

Kroky instalace

Vyberte záložku Directory Security (zabezpečení adresáře)

V 'IIS Certificate Wizard' (průvodci certifikátem IIS) nyní uvidíte 'Pending Certificate Request' (nevyřízená žádost o certifikát)

Vyhledejte uložený soubor certifikátu *.cer

Přesvědčte se, že máte správný certifikát

Potvrzení uvidíte v okně průvodce

A to je všechno!

Více informací najdete v dokumentaci svého serveru. nebo na Microsoft Support Online.


HELP/3/CZ (last edited 2015-11-15 09:06:19 by AlesKastner)