Jak-na-to: klientské programy elektronické pošty (e-mail)

Viz také Import kořenových certifikátů do operačních systémů a Import kořenových certifikátů do webových prohlížečů

Toto Jak-na-to popisuje, jak lze ručně importovat kořenové certifikáty CAcert do Vašeho e-mailového klienta.

Očekávaný výsledek: Lze použít podpisy a šifrování S/MIME nebo PGP/GPG s použitím certifikátů vydaných CAcert.

Android

DJIGZO

DJIGZO má dvě oddělená úložiště klíčů: "Certificates & Keys (Certifikáty a klíče)" pro Vaše osobní klíče (a zprostředkující [intermediary] certifikáty). Ale kořenové certifikáty CA se ukládají do "Root certificates (Kořenové certifikáty)". Takže je-li certifikát Vaší CA (sám sebou podepsaný) kořenový certifikát, musíte ho přidat do "Root certificates (Kořenových certifikátů)" volbou "Store to import to: root (Úložiště, kam importovat: kořenové)". To je rozdíl oproti certifikátům zprostředkujícím (intermediary) nebo certifikátům koncových uživatelů, podepsaným CA; ty se ukládají do "Certificates & Keys (Certifikáty a klíče)" volbou "Store to import to: certificates (Úložiště, kam importovat: certifikáty)".

Viz také: https://lists.cacert.org/wws/arc/cacert/2012-12/msg00009.html

R2Mail2

Pro šifrování a podepisování S/MIME existuje aplikace R2Mail2 pro Android, což je plně funkční e-mailový klient. Není bohužel zdarma, stojí € 4,80 (cena licence; jinak ve zkušební verzi vidíte nejvíce 5 zpráv v každé složce). R2Mail2 je stále inovován a vylepšován. Zjistil jsem, že je mnohem lepší než standardní klient Androidu. Nemá sice tolik možností jako K-9 mail, ale plně podporuje S/MIME (a v omezené míře také PGP).

Viz také zde: https://lists.cacert.org/wws/arc/cacert/2012-12/msg00009.html

iOS (iPhone, iPad)

S/MIME má výhodu, že je v iOS již pro e-mail zabudováno. Abyste tuto funkčnost zapnuli, musíte jít do Settings (Nastavení) > Account (Účet) > Advanced (Upřesnit či Pokročilé) každého e-mailového účtu a tam zapnout S/MIME.

Samsung Galaxy

Viz Samsung Galaxy s PGP/GPG

PGP/GPG v (Apple) Mail

česky | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Nederlands | polski | Português

Linux

PGP/GPG v klientu Thunderbird

S/MIME v klientu Thunderbird

Viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

MacOS (Macintosh)

Mac OS X obsahuje Keychain, vestavěný správce klíčů a hesel, který ukládá uživatelova hesla, uživatelské a serverové certifikáty a klíče. Některé aplikace používají tento centralizovaný Keychain pro ukládání a čtení informací certifikátu namísto udržování svých vlastních, oddělených úložišť certifikátů.

S/MIME je do Mail na Mac již vestavěno, což je výhoda.

Import klíčů z Vašeho certifikátu:

Po importu se klíče Vašeho certifikátu objeví v utilitě Keychain Access v obou kategoriích: Certificates a Keys (Certifikáty a klíče).

Apple Mail

Úvod v německém jazyku

S/MIME v (Apple) Mail

Viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

S/MIME v Entourage

Viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

Thunderbird

Viz: Linux

Outlook pro OS X

Windows

S/MIME v programu Outlook 2003

viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

S/MIME v programu Outlook 2007

viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

S/MIME v programu Outlook 2010

viz: MS Outlook 2010 a MS Outlook

Thunderbird

viz: Linux


FAQ/eMailClients/CZ (last edited 2016-04-28 09:54:55 by AlesKastner)