Pokyny k darování

CAcert Inc. je neziskové sdružení, které může legálně přijímat peněžité dary. CAcert má přísné směrnice, jak může tyto peníze používat.

Dary

Peněžité dary mohou být zaslány na náš účet Westpac nebo na náš účet Paypal.

Příjem darů

Existuje několik způsobů příjmu darů podle procedur:

Obecné pravidlo:

Použití peněžitých darů

Dary přicházejí buď na účet westpac nebo paypal a jsou sdíleny s ostatními příjmy, k platbám za:

Financování auditů

Ceny auditů jsou příliš vysoké, aby byly placeny z pravidelných darů na provoz, takže vznikl samostatný projekt podle Hlavního plánu auditu (Audit masterplan).

  1. Obřad Nových kořenových certifikátů
  2. Audit zaručování
  3. Audit systémů

Ovládání

Řízení

Všechny účty jsou řízeny s oprávněním Pokladníka CAcert Inc., který je ustanoven Výborem. Proto jsou aplikována pravidla CAcert Inc. vystavená na Finanční účty. Každý rok je připraveno finanční hlášení [1] o účtech pro Výroční plenární (?) schůzi (AGM) a předloženo v sumární podobě úřadu regulace (OFT [Office of Fair Trading?] v Novém Jižním Walesu [New South Wales, NSW]).

Viditelnost

Čas od času bývaly diskuse, zda mají být dary publikovány pro účely "průhlednosti řízení". Někteří lidé byli tvrdě proti publikaci výše darů, trvali na tom, že to je soukromá věc. Jiní se divili, proč ten povyk :) V současnosti může všechny dary vidět pouze výbor, nikdo jiný.

Konflikty

V začátcích zde byly určité obavy, protože vznikla domněnka, že by konkurent mohl darovat hodně peněz a tím si vlastně koupit výbor. (To není tak těžké - dejte mi spoustu peněz a já vám ukážu, jak to udělat... ;-) )

Myslím, že v současnosti jsme mnohem uvolněnější. Jsme také o hodně silnější.

Ty všechny formují a silnou kulturní a byznysovou platformu, která nás pozvedá. Naše členství je silnější, širší a náročnější.FAQ/DonationsGuideline/CZ (last edited 2016-05-03 20:15:12 by AlesKastner)