Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2015-08-25 17:53:34
Size: 2578
Editor: AlesKastner
Comment: CSR_CZ - misc
Revision 10 as of 2015-11-06 09:26:39
Size: 2784
Editor: AlesKastner
Comment: CSR_CZ - misc
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
## 24.08.2015 AK ## 06.11.2015 AK
Line 27: Line 27:
 [[http://mycert.sandbox.cz|Můj průvodce certifikátem]] část [[http://www.openvpn.se/|OpenVPN GUI pro Windows]] obálka pro [[http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html|Win32 OpenSSL port]].   * [[http://mycert.sandbox.cz|Můj průvodce certifikátem]] část [[http://www.openvpn.se/|OpenVPN GUI pro Windows]] obálka pro [[http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html|Win32 OpenSSL port]].
  * [[http://sourceforge.net/projects/xca|XCA]] - nástroj pro správu certifikátů a generování CSR
  * [[https://www.digicert.com/easy-csr/exchange2010.htm|generování CSR]] pro Exchange servery


česky | english


Co je to "CSR" a jak to získám?

CSR je Certificate Signing Request (žádost o podpis certifikátu). Je to speciální druh souboru.

Základní přehled

Tento soubor obsahuje části informací o Vašem certifikátu a Vašem veřejném klíči.

Je použit CA čili Certifikační Autoritou (zde: CAcert Inc.) k podpisu Vašeho certifikátu (a ovšem i údajů v certifikátu obsažených).

CA nepotřebuje znát privátní klíč, který jste vygeneroval(a). Udržujte svůj privátní klíč v tajnosti.

CA používá tento CSR soubor k získání Vašich údajů, ověření podle údajů z Vašeho účtu a pak vygenerování skutečného certifikátu, který Vy ( a Vaše služby) budou používat při bezpečné kommunikaci s klienty (HTTPS, SSL, POP3/SSL, atd.) a se servery.

(na základě Brunových vyjádření na seznamu adresátů podpory CAcert)

Příklad CSR

Nástroje pro generování souborů typu CSR

Analýza datového bloku Vašeho CSR

Viz Analýza CSR

Další informace

Viz zde a zde

Oficiální materiál OpenSSL

Další informace získáte čtením oficiální dokumentace OpenSSL:

http://www.openssl.org/docs/


FAQ/CSR/CZ (last edited 2020-01-16 21:35:43 by AlesKastner)