Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2015-08-24 17:04:11
Size: 2568
Editor: AlesKastner
Comment: CSR_CZ - misc
Revision 8 as of 2015-08-24 18:53:42
Size: 2575
Editor: AlesKastner
Comment: CSR_CZ - misc
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 33: Line 33:
 [[HELP/3/CZ]] http://isaserver.org/tutorials/2004wildcardcert.html (pro ověření)  [[HELP/3/CZ|HELP/3]] http://isaserver.org/tutorials/2004wildcardcert.html (pro ověření)


česky | english


Co je to "CSR" a jak to získám?

CSR je Certificate Signing Request (žádost o podpis certifikátu). Je to speciální druh souboru.

Základní přehled

Tento soubor obsahuje části informací o Vašem certifikátu a Vašem veřejném klíči.

Je použit CA čili Certifikační Autoritou (zde: CAcert Inc.) k podpisu Vašeho certifikátu (a ovšem i údajů v certifikátu obsažených).

CA nepotřebuje znát privátní klíč, který jste vygeneroval(a). Udržujte svůj privátní klíč v tajnosti.

CA používá tento CSR soubor k získání Vašich údajů, ověření podle údajů z Vašeho účtu a pak vygenerování skutečného certifikátu, který Vy ( a Vaše služby) budou používat při bezpečné kommunikaci s klienty (HTTPS, SSL, POP3/SSL, atd.) a se servery.

(na základě Brunových vyjádření na seznamu adresátů podpory CAcert)

Příklad CSR

Nástroje pro generování souborů typu CSR

Analýza datového bloku Vašeho CSR

Viz Analýza CSR

Další informace

Viz zde a zde

Oficiální materiál OpenSSL

Další informace získáte čtením oficiální dokumentace OpenSSL:

http://www.openssl.org/docs/


FAQ/CSR/CZ (last edited 2020-01-16 21:35:43 by AlesKastner)