Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2015-03-23 20:03:09
Size: 2413
Editor: AlesKastner
Comment: CSR_CZ - misc
Revision 4 as of 2015-04-17 11:20:06
Size: 2439
Editor: AlesKastner
Comment: CSR_CZ - misc
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
## 17.04.2015 AK
Line 30: Line 30:
 [[HELP/4]]  [[HELP/4/CZ|HELP/4]]

Co je to "CSR" a jak to získám?

CSR je Certificate Signing Request (žádost o podpis certifikátu). Je to speciální druh souboru.

Základní přehled

Tento soubor obsahuje části informací o Vašem certifikátu a Vašem veřejném klíči.

Je použit CA čili Certifikační Autoritou (zde: CAcert Inc.) k podpisu Vašeho certifikátu (a ovšem i údajů v certifikátu obsažených).

CA nepotřebuje znát privátní klíč, který jste vygeneroval(a). Udržujte svůj privátní klíč v tajnosti.

CA používá tento CSR soubor k získání Vašich údajů, ověření podle údajů z Vašeho účtu a pak vygenerování skutečného certifikátu, který Vy ( a Vaše služby) budou používat při bezpečné kommunikaci s klienty (HTTPS, SSL, POP3/SSL, atd.) a se servery.

(na základě Brunových vyjádření na seznamu adresátů podpory CAcert)

Příklad CSR

Nástroje pro generování souborů typu CSR

Analýza datového bloku Vašeho CSR

Viz Analýza CSR

Další informace

Viz zde a zde

Oficiální materiál OpenSSL

Další informace získáte čtením oficiální dokumentace OpenSSL:

http://www.openssl.org/docs/


FAQ/CSR/CZ (last edited 2020-01-16 21:35:43 by AlesKastner)