Úvod do zaručovacího programu CAcert (CAcert Assurance Program, CAP)

Abyste se stal(a) důvěryhodným uživatelem CAcertu, potřebujete najít někoho, kdo zaručí Vaši totožnost. Může to být zaručovatel CAcert, důvěryhodná třetí strana (Trusted Third Party, TTP) nebo jen skutečnost, že jste notářem jiné certifikační autority (podrobnosti viz ThawteNotary).

Toto je pouze stručný úvod. Dáváte-li přednost podrobnému popisu, podívejte se na Zaručování podrobně.

Získávání bodů

Zaručí-li Vás někdo, dostanete od něj určitý počet bodů. Podle počtu bodů, které dostanete, vystoupíte na určitou úroveň důvěry. Čím vyšší úrovně dosáhnete, tím více funkcí CAcert můžete používat.

Mnohem více o bodovém systému najdete zde:

CAP - Zaručovací program CAcert (CAcert Assurance Program)

Jedna část zaručovacího programu CAcert je založena na 'webu důvěry' (Web of trust, WOT). Člen tohoto webu se nazývá zaručovatel (Assurer) a může dát jednotlivé osobě určitý počet bodů. Zaručovací program CAcert (CAP) je nejčastější cestou, jak být zaručen: setkat se s jinými uživateli CAcert a nechat je ověřit, kdo jste.

Více podrobností najdete na:

WOT - web důvěry (Web of Trust)

Ověřují-li uživatelé CAcert jeden druhého, vytvářejí tím web důvěry CAcert (CAcert Web of Trust). To znamená, že důvěřujete-li svým přátelům a Vaši přátelé věří dalším přátelům, a tak dále... buduje se web důvěry globálně a každý věří každému přes určitý počet členů.

Další příklady - jako web důvěry PGP/GPG - ukazují, že tyto weby mohou být jen velmi málo propleteny a že obvyklá vzdálenost mezi členy je méně než 4-5 přechodů...

TTP - Důvěryhodná třetí strana (Trusted Third Party)

Nemůžete-li se sejít s někým z webu důvěry CAcert, můžete se ještě sejít s důvěryhodnou třetí stranou (Trusted Third Party). Je to někdo ve Vaší zemi, kdo je dostatečně důvěryhodný, aby zjistil Vaši totožnost a ověřil, kdo jste.

Více podrobností najdete na

Ostatní způsoby, jak se dát zaručit

Existuje množství jiných způsobů, jak se dát zaručit. Nahlédněte do


FAQ/AssuranceIntroduction/CZ (last edited 2015-09-03 17:50:33 by AlesKastner)