Informace pro zaručovatele CAcert

Z formuláře CAP:

Zaručovací program CAcert (CAP) slouží k ověření totožnosti uživatelů Internetu při osobní schůzce svědectvím o existenci vládou vydaných dokladů totožnosti. Uchazeč Vás žádá o dosvědčení CAcert.org, že jste se s ním setkal a ověřil jeho totožnost podle jednoho nebo více originálních, důvěryhodných, vládou vydaných dokladů opatřených fotografií. Máte-li JAKÉKOLI pochybnosti nebo obavy ohledně uchazečovy totožnosti, NEVYPLŇUJTE ani NEPODEPISUJTE tento formulář. Další informace o Zaručovacím programu CAcert (CAP) včetně podrobných průvodců pro zaručovatele CAcert najdete na http://www.CAcert.org.

Jako zaručovatel musíte uchovávat podepsaný dokument po 7 let. Pokud má Cacert Inc. jakékoli obavy o konání schůzky, může si vyžádat důkaz ve tvaru tohoto podepsaného dokumentu pro ujištění, že proces zaručení byl proveden správně. Po 7 letech, přejete-li si zničit tento formulář, doporučujeme ho rozřezat na kousky a spálit. Nepotřebujete si uchovávat žádné kopie ID.

Nejdůležitější fakta:

Jak se organizovat

Budování skupin zaručovatelů (Assurer Groups)

Znáte-li ve své oblasti partu zaručovatelů, proč se nepřihlásit jako skupina zaručovatelů - to pomůže lidem co nejrychleji získat plné zaručení.

Upozorněte členy na nadcházející události

Koná-li se ve vaší oblasti nějaká událost, budete snad moci organizovat malé hromadné zaručení a poslat oznámení na Nadcházející události nebo http://blog.cacert.org - organizujete-li událost sami, podívejte se na Organizace událostí

Zaručování VIPů

Pro CAcert je velmi důležité získat nějaké VIP členy a zacházet s nimi opatrně. Jestliže Vás osoba VIP požádá, abyste ji zaručil, přečtěte si napřed Zaručování VIP

Časté dotazy (FAQ)

"Dal jsem někomu '''X''' bodů, ale dostal pouze '''Y''' bodů"

Když počet bodů Vámi vydaných překročí maximum dané pro typ programu, v kterém se angažují, jsou body zaokrouhleny dolů a/nebo ignorovány. Pro osoby zaručené programem webu důvěry (WOT) je nejvyšší hodnota 100 bodů. Pro osoby zaručené programem TTP (nyní zmrazeným) je nejvyšší hodnota 100 bodů.

Zkouším někoho zaručit, ale proces náhle bezdůvodně skončí

Asi používáte přihlášení certifikátem (Cert Login) s deaktivovanými cookies, že ano?

Problém je v tom, že proces zaručení potřebuje uložit data do cookie. Váš certifikát provádí Vaši identifikaci pro každou webovou stránku, kterou použijete, to je však pokaždé jako nový login. Takže zaručovací skripty ztrácejí potřebné údaje a zdá se, že web nefunguje.

Viz hlášení chyby http://wiki.cacert.org/wiki/ContentReviewTeam/case0013.

Jak bych měl doklady ověřit?

E-Learning pro zaručovatele

CAcert vytvořil Server pro školení zaručovatelů CAcert (CAcert Assurer Training Server, CATS). Abyste se stal(a) zaručovatelem CAcert, musíte složit zkoušku Výzva zaručovatele (Assurer Challenge). Více najdete na Trénink zaručovatelů

Mezitím co čtete, i teď, je Výzva zaručovatele online, tak to hned zkuste!


FAQ/AssuranceInformationForCAP/CZ (last edited 2015-09-17 10:46:19 by AlesKastner)