POZNÁMKA:

Zásady zaručování (ZÁSADY) jsou primárni řídicí dokument pro všechna zaručení. Konzultujte uvedený dokument, než se spolehnete na obsah této stránky.

POZNÁMKA:

Všechny užitečné informace by měly být přesunuty do dokumentu Příručka zaručování, který může zastarat tuto stránku. Uvedený dokument má přednost před touto stránkou.

Podrobnosti zaručování

Úvod

Nejdůležitější věc pro CAcert je důvěra. Body zaručení udávají, jak vysoká je úroveň důvěry k Vám. Tato stránka je celá o tom, jak získat a zajistit si tyto body.

Chcete-li znát všechny podrobnosti, přečtěte si náš

Jak získat body zaručení

Počet bodů zaručení, které máte, indikuje, jak je pravděpodobné, že jste skutečně ta osoba, za kterou se prohlašujete. Je to indikátor, jak silně může CAcert důvěřovat Vaší totožnosti. Chcete-li dělat v CAcert.org určité věci, potřebujete mít určitou úroveň důvěryhodnosti.

Tyto body získáváte tak, že se dáváte zaručovat. Nesměšujte je s body za kvalitu hesla. Ty nemají se zaručováním vůbec nic společného!

Důvěryhodná třetí strana (Trusted Third Party, TTP)

Program důvěryhodné třetí strany

Web důvěry (Web of Trust, WoT) a Zaručovací program CAcert (CAcert Assurance Program, CAP)

Krátce: Najděte zaručovatele(-ku) na seznamu CAcert (sekce webu důvěry) a setkejte se s ní(m).

Více najdete na

Jak získat body na velkých událostech

Někdy se pořádají události, kde můžete získat své plné zaručení přímo na místě. Podívejte se na sekci Nadcházející události tohoto webu a čtěte blogy http://blog.cacert.org (nebo jeho kanál RSS: http://blog.cacert.org/wp-rss2.php).

Viz též

Prosím, uvědomte si, že na velkých událostech se dává zaručit spousta lidí a tak zaručení trvají dlouho. Může uplynout několik dnů až týdnů, pořádala-li se tak velká událost jako CeBit nebo podobné. Prosím, prosím, mějte trpělivost, než se všechno zpracuje.

Stát se zaručovatelem

Jste-li plně zaručeni, můžete se prozkoušet testem Výzva zaručovatele a sám/sama se stát zaručovatelem / zaručovatelkou, jak je popsáno v Zásadách zaručování (KONCEPT) a Příručce zaručovatele.

Získání bodů jako organizace

* Čtěte též Informace pro zaručovatele CAcert

Více bodů, více privilegií

Podle počtu Vašich bodů můžete v CAcert.org provádět různé věci.

Viz Co Vám může CAcert.org poskytnout, aby zdarma zlepšil Vaše soukromí a bezpečnost?

Dotazy

Dotaz: Mohu body také ztratit?

Odpověď: Plánujeme systém, který snižuje počet Vašich bodů. Na jedné straně je to kvůli bezpečnosti. Přinutí Vás získévat stále nové a nová zaručení. Na druhé straně to posiluje web důvěry.

Dotaz: Řekněme, že 3 osoby mají potíže dát se zaručit 150 body. Může jim něco zabránit, aby certifikovali 3krát (105 bodů) ostatních 25 na neexistující jména, také se mohou certifikovat vzájemně a dosáhnou 150 bodů, a podobně? [Autor dotazu píše "certifikace" a myslí asi "zaručení".]

Odpověď: Bohužel NE.

Dotaz: Mám účet s více e-mailovými adresami. Musím zaručit všechny své e-mailové adresy a vyplnit tolik formulářů CAP, kolik mám e-mailových adres?

Odpověď: V současnosti bude pro zaručení použita pouze hlavní adresa (výchozí je primární e-mailová adresa).


Příspěvky & Úvahy


FAQ/AssuranceDetails/CZ (last edited 2015-11-14 20:46:29 by AlesKastner)