O CAcert.org

CAcert.org je komunitou řízená certifikační autorita, která vydává certifikáty pro širokou veřejnost zdarma.

Cílem CAcertu je uvedení do povědomí a výchova k počítačové bezpečnosti použitím šifrování, specificky pomocí rodiny standardů X.509. Sestavili jsme dokumentovou základnu (Wiki), která obsahuje užitečné návody a tipy o nastavení šifrování v běžném softwaru, a všeobecné informace o infrastrukturách veřejných klíčů (Public Key Infrastructures, PKI).

Pro nadšence hledající, jak namočit prsty nohou ve vodě, máme snadný způsob, jak získat certifikáty, které lze použít v e-mailovém programu. Můžete je použít nejen k zašifrování, ale také k podání důkazu Vašim přátelům a příbuzným, že Váš e-mail skutečně přichází od Vás.

Pro správce (administrátory) hledající ochranu služeb, které nabízejí, poskytujeme certifikáty pro počítač i doménu (skupinu počítačů - wild card), které můžete vydávat téměř okamžitě. Můžete je použít k ochraně webů, ale také k ochraně spojení POP3, SMTP a IMAP (tři příklady za všechny). Na rozdíl od jiných certifikačních autorit my neomezujeme sílu certifikátů ani použití certifikátů pro skupinu nebo doménu (wild card). Každý má právo na zabezpečení a na ochranu svého soukromí, nejen ti, kteří chtějí provozovat e-komerční weby (internetové obchody).

Zabýváte-li se šifrováním velmi vážně, můžete se podílet na Zaručovacím programu CAcert (CAcert's Assurance Programme, CAP) a na Webu důvěry (Web of Trust). To Vám umožní mít svou totožnost ověřenou a tím získat další přínosy, včetně delší platnosti certifikátů a schopnosti vložit do e-mailových certifikátů své jméno.

CAcert Inc. je neziskové sdružení, založené v Novém Jižním Walesu (New South Wales) v Austrálii.