Školení zaručovatelů (Assurer Training Events, ATE)

[ATE14 - 2014]


Stav tohoto dokumentu

[Tento dokument má část pomíjivou a část trvalou. Pomíjivá část se pravděpodobně s časem mění a je (asi) udržována na anglické stránce. Na této stránce tedy bude přeložena pouze trvalá část.]

Tento dokument se týká "staré" verze schémat a agend ATE. Tým zaručování je v současnosti (2011-2014) zcela přepracovává. Postup můžete sledovat na stránce 2011 ATE Upgrade.


Tato stránka je přehled o školeních zaručovatelů (ATE). Školení se konala na mnoha místech:

ATE jsou nyní základní částí našeho procesu auditu. Zúčastníte-li se ATE, pomáháte našemu auditu. A ještě lépe: můžete-li nám pomoci zorganizovat ATE, pomůžete auditu dvojnásobně! Prosím kontaktujte Důstojníka pro organizaci událostí (Event Organisation Officer) na events(zavináč)cacert.org.

Kdo by se měl zúčastnit?

Školení zaručovatelů by měla přenést všechny informace ke všem zaručovatelům a potenciálním zaručovatelům.

PROSÍM POZOR:

Od data 20090404 jsou v systému blokováni ti zaručovatelé, kteří neprošli testem Výzva zaručovatele!

Pokud jste nesložil(a) zkoušku Výzva zaručovatele, nejste již nadále zaručovatelem!

Od data 20101116 se již nezapočítávají body Tverify -- budete asi potřebovat další zaručení!

Zúčastnit se ATE je opravdu dobrý způsob, jak vyřešit tyto problémy...nezapomeňte svůj ID

Nastalo mnoho změn, hlavně vlivem auditu CAcert:

Předešlé akce vedené podle skrutinia auditu ukázaly, že potřeba nových informací je značná.

Program

Školení uživatelů se plánují ve dvou částech:

Presentace, část I, jsou směsí krátkých hlášení a přednášek (po 5-10 minutách) o různých změnách v zázemí CAcert, souvisejících s auditem a s příklady z praxe.

Presentace

 1. Audit a zaručení
  • Zásady (Policies)
  • Co je v pozadí Rizik, Odpovědností a Závazků
  • Pět účelů zaručení
  • Dohoda komunity CAcert
  • Základní Dokumenty
 2. Praxe zaručování
  • Jména (názvy)
   • Jednoduchá, přísná pravidla
   • Zmírněná pravidla
  • Data (tj. datumy)
  • Podpisy
  • ID dokumenty
 3. Získávání důkazů / evidence
 4. Pomoc pro CAcert

Nová témata pro ATE 2010 a další presentace

Současné verze těchto presentací lze prohlížet na serveru SVN (v4.7) (prosím kontrolujte novější revize). Připomínky a návrhy na zlepšení uvítáme na seznamech adresátů Vzdělávání/Školení nebo Zásady (Policy).

Nadcházející školení zaručovatelů

[Tyto události jsou zastaralé, nejsou už "nadcházející". Překládám tedy jen vysvětlivky a odkazuji na anglickou verzi této stránky.]

Vysvětlivky: {+} plánováno, ukončeno - {0} Pozor, problémy nebo oznámeno opoždění - {-} mimo plán

Název, Wiki odkaz

Místo

Datum

Organizátor

Stav

Údaje o akci

Otevřený plán akcí školení zaručovatelů (předběžné plánování)

Vysvětlivky: {+} plánováno, ukončeno - {0} Pozor, problémy nebo oznámeno opoždění - {-} mimo plán

Název, Wiki odkaz

Místo

Datum

Organizátor

Stav

Údaje o akci

Přehled ukončených akcí je na Ukončené akce.

Název

Město, DE/US/AU

20##-##-## - 20##-##-##

TBD

{0} do plánu

Webová stránka

Uspořádání školení zaručovatelů (ATE)

Jak zorganizovat ATE

Jako minimum budete potřebovat:

Logistika

Berte v úvahu:

Co když se nemohu zúčastnit?

Jakmile akce skončí, je v plánu uložit presentace a hlášení jako "podcasty" nebo na Youtube.

Kde se zúčastnit?

Každá akce má svou vlastní stránku Wiki, kam se můžete přihlásit jako účastník nebo přednášející.

Více informací


Kategorie