CCA - Czech Language

Český překlad CCA je zde (the Czech translation is here):

PDF soubor byl podepsán certifikátem, který mezitím expiroval. Je znovu podepsán v roce 2020.

The PDF file was signed by the certificate which is now expired. It has been newly signed 2020.


Inputs & Thoughts


Brain/Study/Translations/CCA/CZ (last edited 2020-01-18 12:58:10 by AlesKastner)