Rizika, odpovědnost, závazky - krátká presentace

Úvod

Požadavkem auditu je objasnit rizika, odpovědnost a závazky (zkráceně: R/O/Z, anglická zkratka: R/L/O) všem novým členům. To je popsáno v Dohodě komunity CAcert (CAcert Community Agreement, CCA). Během procesu zaručení je třeba R/O/Z zkontrolovat, že:

  1. nový člen četl CCA a přijímá R/O/Z,
  2. nový člen nečetl CCA, takže zaručovatel mu musí poskytnout krátký přehled of R/L/O a požádat zaručovaného, aby přijal tyto skutečnosti tím, že přijme CCA.

Tuto krátkou presentaci lze novému členu přečíst jako nejlepší způsob seznámení s R/O/Z.

Krátká presentace


Assurance/Procedures/RLO/CZ (last edited 2015-12-25 11:03:58 by AlesKastner)