Digitální podepisování dokumentů PDF v Adobe Readeru

Jak importujete svůj certifikát do programu Adobe Reader

Adobe Reader je program pro čtení souborů PDF. Podporuje tvorbu formulářů a digitálních podpisů.

Starší verze

Otevřete menu 'Dokument' - 'Spravovat důvěryhodné identity'. Změňte 'Zobrazit' z 'Kontakty' na 'Certifikáty'. Otevřete dialog 'Přidat kontakty'. V 'Procházet' zvolte soubor certifikátu cacert - root_X0F.crt. Klikněte 'Importovat'. Nyní se v dialogu objeví "CAcert Signing Authority" (Podpisová autorita CAcert). Vyberte ji a upravte nastavení Trust.

Verze XI

Menu Úpravy - Předvolby, v dialogu zvolte vlevo Podpisy. Rámeček Identity a důvěryhodné certifikáty, tlačítko Další. Další dialog, vlevo zvolte Důvěryhodné certifikáty, pak nahoře Importovat.

Import kořenového certifikátu

Důvěryhodnost kořenového certifikátu

V dialogu Nastavení digitálních identifikátorů a důvěryhodných certifikátů nyní zvolte Digitální identifikátory. Stiskněte nahoře tlačítko se značkou "+". V dialogu průvodce zvolte Můj existující digitální identifikátor od: - Soubor. Dále vyberte soubor svého certifikátu s privátním klíčem (přípony PFX nebo P12). Zadejte heslo nastavené pro privátní klíč, certifikát se otevře. Po stisknutí Dokončit a kontrole CRL se certifikát uloží, můžete se podívat na jeho Podrobnosti včetně cesty k CA. Případně postup opakujte pro Vaše další klientské certifikáty. Zavřete dialog "křížkem" vpravo nahoře, pak v předvolbách OK.

Klientské certifikáty ze systému

Je pravděpodobné, že Reader si již načetl vaše klientské certifikáty ze systému (viz obrázek). Pak není import potřebný.

Verze DC

Postup pro verzi XI platí i zde. V systému Windows (pravděpodobně 7 a vyšší, ověřeno na verzi 8) použije Acrobat systémové úložiště certifikátů a stav důvěryhodnosti v něm.

Jak podepsat dokument/formulář v programu Adobe Reader

Viz Jak podepsat dokument v Adobe Readeru

Verze XI

V zásadě jde o podpis certifikátem. V liště nástrojů je možnost "Vyplnit a podepsat", zvolte Práce s certifikáty - Podepsat pomocí certifikátu. V dalším dialogu stiskněte "Vytvořit nový obdélník pro podpis" a dále zvolte podpisový certifikát a stiskněte Podepsat. ("Recenze" zjistí, zda podpis neovlivní vzhled dokumentu; dokument je také možno po podepsání zamknout.) Podepsaný dokument lze uložit pod jiným názvem.

Dialog podpisu

Údaje o podpisu se objeví v rámečku, který jste vytvořili.

Verze DC

Postup: otevřít dokument - Nástroje (z lišty) - Certifikáty-Otevřít - Digitálně podepsat. Další postup je stejný jako u verze XI.

Jak vytvořit PDF pomocí Adobe Acrobat

Viz Jak podepsat dokumenty Adobe Acrobatu certifikátem CAcert (německy)( /!\ odkaz není funkční /!\ )

Časové orazítkování dokumentů PDF v Adobe Readeru

Nastavení serveru časových razítek

Adobe Reader verze XI

Otevřete Předvolby z menu Úpravy. Nalevo vyberte řádek Podpisy. Poslední rámeček dole na pravé straně konfiguruje časová razítka. Stiskněte tlačítko Další. Otevře se dialog, kde vlevo zvolte Servery časových razítek a pak nahoře stiskněte Nový. Dejte serveru název a zadejte jeho URL. (Zvolil jsem pro příklad server http://tsa.safecreative.org/, který nevyžaduje přihlášení.) Stiskněte OK.

Nastavení serveru podpisů

Server se objeví v seznamu v předchozím dialogu. Označte ho jako výchozí (jinak nelze časová razítka používat). Zavřete dialog a ukončete také dialog předvoleb.

Adobe Reader verze DC

Nastavení je zcela stejné jako ve verzi XI.

Zápis časového razítka do dokumentu

Adobe Reader verze XI

Otevřete dokument, jemuž chcete přidat časové razítko. V liště nástrojů zvolte "Vyplnit a podepsat", pak "Práce s certifikáty" - "Označit dokument časovým razítkem". Při prvním použití serveru časového razítka následuje dotaz, zda mu důvěřujete. K označení je třeba důvěru potvrdit. Soubor se pak nabídne k uložení pod jiným jménem, shodně s funkcí "Uložit jako.

Potvrzení důvěryhodnosti serveru časových razítek

Poznámka: Je-li nastaven výchozí server časových razítek, je dokument při podpisu certifikátem zároveň označen i časovým razítkem.

Adobe Reader verze DC

Otevřete dokument, jemuž chcete přidat časové razítko. Z lišty nahoře zvolte Nástroje - Certifikáty-Otevřít a Časové razítko (v další liště, která se objeví). Další postup je stejný jako u verze XI a platí také Poznámka.


AdobeReader/CZ (last edited 2021-07-14 11:29:15 by AlesKastner)