Jak distribuovat kořenové certifikáty CAcert z aktivního adresáře na všechny počítače

[Aktivní adresář (Active Directory) je databáze domény Microsoft. Obsahuje údaje o všech počítačích, tiskárnách, uživatelích, skupinách počítačů a uživatelů, právech atd. Kromě toho lze objekty domény členit do tzv. organizačních jednotek (Organization Units, OU). Těmto OU, celé doméně a jejím serverům-řadičům lze přidělit tzv. objekty skupinové politiky (Group Policy Objects, GPO, čili objekty zásad skupin) s různým nastavením, které se šíří po síti do cílových objektů. Jedním z mnoha nastavení jsou i kořenové certifikáty různých CA.]

Zdroj: http://www.heise.de/security/news/foren/go.shtml?read=1&msg_id=7599485&forum_id=75362

Výsledek

AD-GPO-rootcert-1.png