Pokročilá konfigurace ThunderBird

[Předpokládejme, že jde o nelokalizovanou verzi aplikace Thunderbird.]

V aplikaci Thunderbird najdete pokročilá konfigurační nastavení v Tools > Options > Advanced > General > tlačítko "Config Editor" > otevře se okno "about:config". You can also reach there from Tools > Edit Config Files > select "about:config". Toto okno pokročilé konfigurace zobrazuje "Preference name (Název nastavovacího prvku)" a jeho "Status (Stav)", "Type (Typ)" a "Value (Hodnotu)".

Sem zadejte další názvy odstavců pokročilé konfigurace

 

Odpověď ve zprávách pošty, včetně data a autora

Otevřete okno pokročilé konfigurace. Najděte umístění, kde "Preference name (název...)" je: "mailnews.reply_header_type (novinky poštou - záhlaví typu odpovědi". Změňte hodnotu z 1 na 3.

Záhlaví typu odpovědi (Reply Header Type):
0 - Žádný text odpovědi
1 - "[Autor] napsal(a):" (výchozí)
2 - "Dne [datum] [autor] napsal(a):"
3 - Uživatelem definované záhlaví. Viz též dále.

Dále zkontrolujte, zda mají následující nastavení uvedené hodnoty; pokud ne, zadejte je. Hodnoty zadávejte bez uvozovek.

Konečným výsledkem budou hodnoty v pořadí [<autor> napsal][oddělovač][Dne <datum>][dvojtečka]

Odpověď včetně časové zóny

Záhlaví odpovědi, uvedené výše, neobsahuje časovou zónu. Zobrazený čas je odvozen od místní časové zóny Vašeho počítače. Pro přesnou představu vložte časovou zónu manuálně, viz nastavení uvedené níže.

"mailnews.reply_header_ondate" : "On %s UTC-08:00" [Dne <datum> UTC<zóna>]

Zde údaj "-08:00" zastupuje PST (Pacific Standard Time), který se používá v USA, západním pobřeží Kanady a je o 8 hodin pozadu za greenwichským standardním časem GMT/UTC (+00:00). Použijte "On %s PST -08:00", nebo "On %s -08:00", nebo "On %s GMT-08:00". Pro australské město Melbourne použijte "On %s UTC+10:00", nebo "On %s EST +10:00", nebo "On %s +10:00". Pro Prahu, ČR použijte "On %s UTC+01:00", nebo "On %s CEST +01:00", nebo "On %s +01:00" atd.

Ikona přílohy, malá

Když prohlížíte zprávu, zobrazují se její přílohy s hodně velkými ikonami, což zabírá hodně místa. Pro jejich zmenšení použijte Config Editor (Editor konfigurace), kde změníte hodnotu "true" tohoto nastavení:

"mailnews.attachments.display.largeView" : "false" (bez uvozovek)

Zobrazit původní čas a datum

Thunderbird normálně převádí čas a datum zprávy na místní čas a datum Vašeho počítače. Jsou-li nastavení časové zóny Vašeho počítače nesprávná, pak uvidíte čas (někdy i datum) chybně. K vypnutí této konverze použijte toto nastavení. Ovlivníte tím záhlaví, která vidíte v náhledu nebo po otevření e-mailů, ale neovlivníte sloupec Datum ve složkách.

"mailnews.display.original_date" : "true" (bez uvozovek)

Zobrazte čas a datum podle záhlaví Přijato

Thunderbird zobrazuje čas, kdy byla zpráva odeslána, podle odesilatele. Lze zařídit, aby Thunderbird zobrazoval čas, kdy zpráva dorazila na Váš mailový server, na základě záhlaví "Received". Zadejte toto nastavení. Nové zprávy budou zobrazovat čas, kdy byla zpráva přijata, namísto času, kdy byla odeslána.

"mailnews.use_received_date" : "true" (bez uvozovek)

Doplněk pro rolování záhlaví

Oblast záhlaví může zobrazit podrobnosti o e-mailu: odkud pochází, který(-é) server(y) ho přeposlal(y) dalším(u), jak jste obdržel(a) nebo odeslal(a) e-mail, atd. Nastavení je umístěno zde: Thunderbird > View (Zobrazení) > Headers (Záhlaví) > All (Všechna).
Když si zobrazíte údaje o záhlavích e-mailů volbou "All" namísto "Normal", pak Thunderbird může vlivem chyby způsobit, že oblast záhlaví ukazuje příliš mnoho podrobností a může dokonce skrýt část zprávy.
Pro opravu buď znovu zvolte "Normal" nebo instalujte do Thunderbirdu doplněk "Header Scroll Extension" (rolování záhlaví, viz dále v sekci "Další informace"), který Vám umožní omezit výšku oblasti záhlaví a zobrazí posuvník. Po instalaci doplňku může problém přetrvávat. V tom případě zvolte Headers > "Normal" ještě jednou a pak opět Headers > "All", což konečně zobrazí oblast záhlaví omezené velikosti s posuvníkem.

Další informace

Thunderbird (Jak instalovat kořenové certifikáty CAcert a klientský certifikát pro e-mail)
Enigmail (GPG Signing)
Doplněk rolování záhlaví (Doplněk)
Prohlížeč certifikátů Plus (Doplněk)
Uživatelský agent pro zobrazení e- mailů (Doplněk)
Webmail (Použití Yahoo, Hotmail, Lycos, Gmail, Mail, Libero, AOL v Thunderbirdu)
Doplněk pro ověření anti-phishingu u odesilatele (Doplněk) Chrání proti útokům typu "phishing" ověřením doménového názvu adresy From:. Používá ochranu SPF (Sender Policy Framework, RFC 7208) a seznamy reputace založené na DNS.

ThunderBirdAdvancedConfig/CZ (last edited 2015-04-06 13:34:14 by AlesKastner)